Warning: Creating default object from empty value in /domains/gazetalesna.pl/public_html/core/classes/router.php on line 142
Gazeta Leśna - Podwyżki w LP
Dodaj do ulubionych

Podwyżki w LP

Od 1 kwietnia br. obowiązują zmiany w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym dla pracowników Lasów Państwowych. Leśnicy zarobią więcej.
20 marca doszło do porozumienia DGLP i związkowców LP, dotyczącego dodania protokołu dodatkowego nr 16 do PUZP.
 
Zmiany, które wprowadza ten protokół wpływają na zarobki leśników, ale nie tylko.
Stawka wyjściowa od 1 lipca br. wynosić będzie 1 500 zł. Ponadto leśnicy zyskują prawo do:
 - dodatkowego wynagrodzenia (3 proc. stawki wyjściowej) za każdy dzień dyżuru ppoż,
 - 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach do 12 miesięcy,
 - zachowania prawa do wynagrodzenia w wypadku nieobecności pracownika związanej z pełnieniem mandatowych funkcji społecznych,
 - 6-miesięcznego prawa do bezpłatnego mieszkania dla uprawnionych pracowników, z którymi stosunek pracy został rozwiązany w związku z przejściem na emeryturę bądź rentę,
 - dodatkowego urlopu na leczenie sanatoryjne pomimo niewykorzystania bieżącego urlopu wypoczynkowego z możliwością pokrycia przez pracodawcę 95 proc. kosztów pobytu, a także dodatkowy urlop na poratowanie zdrowia,
- zwiększenia z 400 do 450 proc. podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy,
 - możliwości zaliczenia okresów pracy poza Lasami Państwowymi oraz okresu studiów do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej - w przypadku pracowników, którzy do tej pory nie nabyli tego uprawnienia,
 - jednorazowej odprawy pieniężnej w wysokości 50 tys. zł w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika,
 - bezpłatnego umundurowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach poza Służbą Leśną z limitem 40 pkt / rok, na wniosek pracownika.
Sprawozdanie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP za okres od 1 kwietnia 2016r. do 20 marca 2017r. zawierało także informację o zatrudnieniu i nagrodach leśników. I tak:
W 2016r. Lasy Państwowe zatrudniały przeciętnie 25 747 osób, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogółem w LP wyniosło 7 772,00 zł.
Poziom nagród w 2016r. wyniósł przeciętnie 12 000 zł na osobę, w tym:
- nagrody kwartalne - 6 500 zł,
- nagroda z ok. Dni Lasu - 1 000 zł,
- nagroda bożonarodzeniowa - 1 500 zł,
- nagroda roczna - 3 000 zł.
 
Dodano 15:16 26-04-2017


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama