Dodaj do ulubionych

W Dobieszkowie o leśnych drogach

Ponad 120 osób wzięło udział w praktycznej konferencji szkoleniowej, „Drogi leśne – technologie i maszyny w praktyce”, zorganizowanej 26 maja w Dobieszkowie pod Łodzią.

Uczestnikami byli leśnicy, przedstawiciele urzędów gmin (zamawiający budowę dróg), firmy usługowe (wykonawcy) oraz dostarczyciele sprzętu, a także technologii. Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu „Międzybranżowych Spotkań Ekspertów”, jego organizatorem była GAZETA LEŚNA.
 – Naszym celem jest przedstawienie, w teorii i podczas pokazu pracy, najnowszych technologii i maszyn do budowy i utrzymania dróg leśnych. Cieszymy się, że co roku ta konferencja cieszy się ogromnym zainteresowaniem – zaznaczył Rafał Jajor, redaktor naczelny GAZETY LEŚNEJ.
Nieodłącznym elementem konferencji są wykłady ekspertów związanych z budową i projektowaniem dróg. Piotr Młynarczyk, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawił „Kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Lasach Państwowych”. Zapowiedział, że LP planują w 2017 r. wydać na drogi ponad 320 mln zł. W kolejnych latach plany zakładają kwoty rzędu 400 mln zł rocznie.
Dotychczas wydatki były nawet większe, bo co roku przekraczały 500 mln.
Od roku w LP wprowadzany jest program współdziałania z samorządami w zakresie inwestycji drogowych. W 2017 roku na inwestycje wspólne (nie tylko drogowe) z samorządami LP przeznaczyć chcą ok. 100 mln zł. W 2016 najwięcej środków z Funduszu Leśnego na drogownictwo leśne trafiło do RDLP w Białymstoku, Lublinie, Szczecinie i Zielonej Górze.
– Wydaliśmy już duże pieniądze na drogi leśne, teraz musimy zwrócić uwagę na to, aby je odpowiednio utrzymać – mówił Piotr Młynarczyk. Naczelnik poinformował, że prace nad wyznaczeniem docelowej sieci drogowej w nadleśnictwach, wstrzymane na dwa-trzy miesiące z uwagi na konieczność zmiany terminów określonych w stosowym zarządzeniu, zostaną na nowo podjęte w drugiej połowie roku 2017. Będzie też opracowane w SILP (System Informatyczny Lasów Państwowych) narzędzie wspomagające ten proces. Z kolei Arkadiusz Kuliberda, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, przedstawił drogownictwo leśne na terenie tej dyrekcji regionalnej. Mówił m.in. o działaniach rozwojowych polegających na zaangażowaniu zakładu Usługowo-Produkcyjnego LP w Łodzi, w proces budowy i utrzymania dróg leśnych. W ramach tej inicjatywy powstać mają w strukturze ZUP dwa zakłady w Radomiu i Łodzi, zajmujące się drogownictwem leśnym. Zakład ma też koordynować prace związane z całością prac drogowych w RDLP.
Nie zabrakło też fachowych porad ze strony specjalistów od budowy dróg. Dr hab. inż. Grzegorz Trzciński  z Katedry Użytkowania Lasu SGGW, przedstawił referat „Konstrukcje nawierzchni dróg leśnych w zmiennych warunkach terenowych – technologie i materiały”. Zdefiniował w nim najważniejsze pojęcia związane z projektowaniem dróg leśnych i zwrócił uwagę na kluczowe sprawy w tym procesie. Jak podkreślał to inwestor wybiera technologię, w jakiej ma być budowana droga, ale rolą projektanta jest powiedzieć: „nie, w tych warunkach lepsze będzie inne rozwiązanie”.
– Takie podejście do sprawy uchroni inwestora przed sytuacją, w której zaprojektowanej już drogi nie da się wykonać, na przykład dlatego, że poziom wód gruntowy okazał się w chwili wykonania prac, zbyt wysoki – mówił dr Trzciński. Naukowiec w telegraficznym skrócie przedstawił problematykę związaną z realizacją projektów drogowych w lasach. Zwracał uwagę na przykład na kwestię wyboru odpowiedniej technologii. Omówił na przykładach, najczęściej popełniane błędy przy projektowaniu i wykonawstwie dróg leśnych. Natomiast Michał Hebdaś, przedstawiciel firmy Cemex głównego partnera konferencji, omówił specyfikę budowy dróg w technologii betonu wałowanego. Przedstawił przykładowe inwestycje, już zrealizowane w Lasach Państwowych, także w ramach inwestycji wspólnych LP i samorządów.
Główne zalety tej technologii to m.in. szybkość wykonania i trwałość. Przeznaczona jest m.in. do dróg leśnych, dróg lokalnych, parkingów, placów manewrowych itp. O technologii i budowie maszyn do budowy i utrzymania dróg opowiadali także inni przedstawiciele firm partnerujących konferencji: Alians Trade, Bobcat, Caterpillar, OTL Jarocin, Mista, Pietrucha, Utech.
Przez cały czas trwania konferencji trwała wystawa urządzeń przeznaczonych do drogownictwa leśnego. W Dobieszkowie były maszyny OTL: równiarka V1, rozdrabniacz RSD, płyty wyrównujące PW. Bobcat: miniładowarka T590 z osprzętem laserowym, glebogryzarką i równiarką do dróg, Caterpillar: walec drogowy CAT CS64B, koparko-ładowarka CAT 444F2, Utech: rozdrabniacze: FAE UMM/DT oraz FAE FML/ST, stabilizator (kruszarka do kamieni) FAE RSL.
Nie zabrakło pokazów maszyn w praktyce. Każdy mógł zobaczyć prezentowany sprzęt, porozmawiać, zapoznać się z ofertą goszczących firm, a także z bliska przekonać się jak wygląda praca maszynami roboczymi.
Patronat honorowy nad Konferencją drogową sprawował Dariusz Pieniak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

 
Dodano 13:10 29-05-2017


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama