Dodaj do ulubionych

25 SPL - jubileusz

Przedsiębiorcy leśni, przedstawiciele Lasów Państwowych i leśnych uczelni świętowali 25-lecie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych.


Uroczystość odbyła się 10 czerwca w Gołuchowie. Nie zabrakło podziękowań, okolicznościowych odznaczeń, a także podsumowania działalności organizacji.
– To co nam się udało przez te lata działalności, to jest fakt, że nadal rozmawiamy z Lasami Państwowymi, ten dialog był różny, ale teraz mam nadzieję, że komunikacja z LP będzie  lepsza – powiedział Tadeusz Ignaciuk prezes SPL. W jego opinii na poprawę relacji SPL – LP może wpłynąć powołanie nowego stanowiska w Lasach – specjalisty ds. przedsiębiorczości leśnej, którym został Krzysztof Knop.

Cele i ograniczenia
25-lecie działalności było okazją do wspomnień i przypomnienia historii przedsiębiorczości leśnej z początków lat 90-tych zeszłego wieku, kiedy to zaczęły powstawać pierwsze Zakłady Usług Leśnych. Tworzyli je najczęściej pracownicy jednostek LP z myślą o współpracy ze swoim dotychczasowym pracodawcą. W ten sposób powstało kilka tysięcy firm świadczących usługi leśne.
– Dzięki Wam wydatki LP zmniejszyły się o 30 procent, a z moich wyliczeń wynika, że może nawet o 45 procent. Możecie być dumni z rozwoju i jakości wykonywanych prac. To dzięki Waszej pracy lasy są liczniejsze, zasobniejsze, możemy więcej pozyskiwać drewna. Powinniście się z tego powodu promować – podkreślał profesor Jerzy Więsik z SGGW w Warszawie. Jak mówił teraz przedsiębiorczości leśnej sprzyja m.in.: wybór odpowiedniej technologii, wielkość wykonywanych zadań, dobór wyposażenia technicznego, dobór obsady kadrowej i jej szkolenie.
Zule powinny zwrócić uwagę na metody racjonalnego zużycia paliwa, które zależą m.in. od szkolenia pilarzy i użytkowania maszyn. Zaapelował również o ściślejszą współpracę stowarzyszenia ze środowiskiem naukowym. W tym celu, jak mówił, można byłoby powołać Radę Naukową, która wskazałaby kierunki działania organizacji.
Kierownictwo SPL-u zdefiniowało również ograniczenia branży i zadania do realizacji w przyszłości i na dziś. Za jeden z głównych problemów uznano brak rąk do pracy w branży usług leśnych. W tym celu SPL podjęło się współpracy z Ukrainą w zakresie pozyskiwania potencjału ludzkiego.

– Nawiązaliśmy kooperację z uczelnią leśną we Lwowie w celu organizacji w Polsce wakacyjnych praktyk studenckich. Została podpisana umowa i wysłane zaproszenia dla studentów oraz kadry naukowej – zaznaczył prezes Ignaciuk. Zapowiedział, że zostanie podpisana umowa z Koledżem Leśnym w Szacku. SPL rozważa również przystąpienie do Krajowej Izby Gospodarczej.
 Wśród ograniczeń branży wymieniono również m.in. brak młodej kadry i partnerstwa z LP, a także niski stan wiedzy na tematy prawne przedsiębiorców leśnych. Plany  SPL to m.in. działania na rzecz wyeliminowania nieuczciwej konkurencji, a także zmiany w regulaminie, organizowanych przez stowarzyszenie, zawodów drwali.
– Moim zdaniem konieczne jest również wzmocnienie ilościowe stowarzyszenia, potrzeba więcej członków – zauważył prof. Roman Gornowicz prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wspominał również początki powstania stowarzyszenia czyli rok 1992.
– Nikt Państwa nie uczył tej przedsiębiorczości, zrobiliście w tym czasie tyle ile było możliwe, a warunki nie były łatwe – dodał prof. Gornowicz.
W ramach dialogu z LP, SPL chce doprowadzić do stopniowego zwiększania środków na usługi leśne, tak aby w przyszłości kosztorysując te prace można było stawkę za 1 rbh kalkulować przynajmniej na poziomie płacy minimalnej. Prócz tego stowarzyszenie za cel stawia sobie rozwiązanie takich problemów jak: tworzenie odrębnych pakietów harwesterowych, zasadność zakupu maszyn wielooperacyjnych przez jednostki LP. SPL chce również wyjaśnić dalsze losy projektu certyfikacji firm leśnych.

Nagrody i chwila zadumy
Profesor Gornowicz wspomniał również o zmarłym niedawno Józefie Grodeckim, który był członkiem SPL, a także pracował we władzach Uniwersytetu Przyrodniczego. – Był naszym przyjacielem, powinniśmy być dumni, że działał razem z nami – mówił Gornowicz.
Jubileusz był również okazją do uhonorowania byłego prezesa Jana Kubiaka, który w podziękowaniu za wieloletnią pracę na rzecz stowarzyszenia otrzymał rower, ponieważ bardzo lubi wycieczki rowerowe. – Pieniądze i organizacja pracy to najważniejsze rzeczy dla przedsiębiorczości leśnej, o tym mówimy – zaznaczył prezes Kubiak, podziękował za prezent, a wspominając historię SPL nie ukrywał łez.
Członkowie Stowarzyszenia otrzymali również wyróżnienia Lasów Państwowych. Kordelas Leśnika Polskiego – najwyższe wyróżnienie Dyrektora Generalnego LP w dowód uznania za zasługi w rozwój gospodarki leśnej – wręczono: Waldemarowi Spychalskiemu, Tadeuszowi Ignaciukowi, Wiesławowi Lubiewskiemu, Przemysławowi Staszakowi, Dominikowi Czekała, a Hubert Warzecha został wyróżniony kordelasem przez dyrektora RDLP Szczecin.
Przedstawiciel dyrektora LP w odczytanym liście od Konrada Tomaszewskiego zapewnił, że LP są „otwarte na nowe projekty w zakresie przedsiębiorczości”, mówił o chęci współpracy z SPL.
Stowarzyszenie uhonorowało również nagrodami kilku swoich członków.

W 1992 przedsiębiorca leśny Mieczysław Wierzbicki podjął inicjatywę powołania organizacji, która skupia przedsiębiorców leśnych. Wraz z Janem Kubiakiem i trzema innymi przedsiębiorcami założyli w Pyskowicach Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych. Mieczysław Wierzbicki zmarł niedługo potem, 25 sierpnia 1992 r. Rok później SPL przyjęło jego imię i przeniosło siedzibę do Gołuchowa, gdzie mieszka Jan Kubiak. Stowarzyszenie liczyło wówczas 17 członków. Dziś skupia ok. 160 osób.
Dodano 14:35 12-06-2017


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama