Warning: Creating default object from empty value in /domains/gazetalesna.pl/public_html/core/classes/router.php on line 142
Gazeta Leśna - Większe uprawnienia PLIG
Dodaj do ulubionych

Większe uprawnienia PLIG

 

Polska Leśna Izba Gospodarcza będzie mogła odwoływać się od treści zamówienia publicznego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP.
PLIG wystąpiła do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wpisanie Izby na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. Prezes UZP podjął decyzję, o wpisaniu PLIG na tę listę.

Odwołania mogą dotyczyć nie wyników przetargów, ale treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

To bardzo ważne uprawnienie, które ma w branży leśnej wyłącznie Polska Leśna Izba Gospodarcza.

Wiele problemów z przetargami na usługi leśne należy rozwiązywać już na etapie ogłoszenia przez nadleśnictwa zamówienia i opublikowania SIWZ. Teraz PLIG będzie mógła, w imieniu swoich członków, odwoływać się od ich treści.
Dodano 11:47 26-06-2017


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama