Dodaj do ulubionych

Bilans PLIG 2017

Czym zajmowała się Polska Leśna Izba Gospodarcza w 2017 roku? Publikujemy coroczny raport PLIG
 
Dotacje dla zuli z UE
Przez cały rok Izba we współpracy z DGLP koordynowała działania mające na celu zwiększenie możliwości aplikowania przez firmy leśne o środki unijne. Chodziło zarówno o środki w ramach RPO, PROW, jak i LGD.
Rezultat: Ministerstwo Rozwoju zajęło przychylne zulom stanowisko w sprawie dotacji w ramach RPO. Kolejne województwa odstąpiły od wstrzymania dotacji dla zulowców w ramach tego działania. W LGD po interwencji udało się uzyskać ministerialną interpretację korzystną dla zuli. W sprawie dotacji z UE dla zuli w ciągu roku powstało wiele pism, stanowisk, PLIG brał udział m.in. w spotkaniu na ten temat w Ministerstwie Środowiska. Wszystkie te działania można śledzić na stronie www.izbalesna.pl.

Bezpłatne wzory umów
Biuro prawne PLIG opracowało wzory umów o podwykonawstwo i konsorcjum. Koszty stworzenia  dokumentów poniosła Izba.
Rezultat: PLIG bezpłatnie udostępniała swoim członkom umowy przydatne w okresie przetargowym: Wzór umowy o podwykonawstwo i Wzór umowy konsorcjum.

Projekt „Zostań operatorem maszyny leśnej”
PLIG prowadzi projekt: „Zostań operatorem maszyny leśnej”, który jest finansowany ze środków Izby. Chętni do pracy na maszynach zgłaszają się dzięki zamieszczanym przez PLIG ogłoszeniom, plakatom i rozdawanym ulotkom.
Rezultat: Członkowie PLIG otrzymali namiary na kilkudziesięciu chętnych do pracy na maszynach leśnych.

7 problemów
Izba zwróciła uwagę na 7 najważniejszych problemów  w pracy zulowców, które wymagają szybkiego rozwiązania: 1. Odejście od 5 proc. nadmiarów dla drewna stosowego, 2. Odejście od zabijania stosów, 4. Wyrabianie sortymentów w wielokrotnościach, 5. Wprowadzenie harmonogramów pracy, 6. Obligatoryjne stosowanie szlaków technologicznych/zrywkowych, 7. Nie ograniczanie rozmiaru prac pracy w systemie maszynowym.
Rezultat: Podczas październikowego posiedzenia Komisji Wspólnej LP poinformowały, że w przedstawionej nowej klasyfikacji jakościowo-wymiarowej drewna proponuje odstąpienie od 5 proc. nadmiaru na wysokości. Możliwe, że uda się również zmniejszenie liczby sortymentów na jednej pozycji. LP zakłada również planowanie długoterminowe i roczne prac leśnych oraz łączenie w bloki sąsiadujących ze sobą powierzchni do cięć rębnych i pielęgnacyjnych, co ma pozwolić zulom na zwiększenie wydajności pracy, a więc i oszczędności. Szlaki zrywkowe zostały wprowadzone przez DGLP osobnym zarządzeniem.

Katalogi pracochłonności
PLIG monitoruje powstawanie nowych katalogów pracochłonności prac leśnych.
Rezultat: PLIG zgłosiła swoich członków chętnych do udostępnianie pracowników do wykonania pomiarów, na prośbę PLIG odbyło się kilka spotkań na temat prac nad katalogami. Obszerne notatki z tych spotkań trafiły do członków PLIG.

PLIG na liście UZP
Sukcesem było zdobycie przez PLIG możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej w przetargach publicznych, w imieniu swoich członków. To bardzo ważne uprawnienie, które ma w branży leśnej wyłącznie PLIG.
Rezultat: PLIG został wpisany przez Prezesa UZP na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. Izba może się odwoływać w imieniu swoich członków od treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji.

Biuro prawne
W PLIG działa biuro prawne z którego usług mogą korzystać członkowie.
Rezultat: Biuro prawne PLIG opracowuje dla Izby specjalne analizy, konsultuje różne możliwości działania, doradza członkom w sprawach przetargów i innych.

Kursy drwali
PLIG zwracała uwagę, że nagminna stała się w ostatnich latach praktyka kupowania zaświadczeń o ukończeniu kursu w internecie. Albo organizowania kursów bardzo krótkich, np. jednodniowych. To zdaniem PLIG ułatwia działanie firmom nierzetelnym, zaniżającym stawki na prace leśne.
Rezultat: Jak wynika z deklaracji Lasów ta sprawa ma być uregulowana w nowym zarządzeniu Ministra Środowiska – kurs na drwala będzie mogła prowadzić firma, która przejdzie coś w rodzaju audytu, a sam egzamin będzie zewnętrznie nadzorowany.

Narzuty na paliwo
PLIG podjęła temat akcyzy na paliwo oraz opłaty paliwowej, płaconych przez przedsiębiorców leśnych.
Rezultat: odpowiedź rządu jest krótka: nie zwolnimy zuli z części narzutów na paliwo, bo brakuje pieniędzy.

Spotkania
Przedstawiciele PLIG uczestniczyli w kilkudziesięciu spotkaniach w różnych częściach kraju. Wiele z tych spotkań było zorganizowanych lub odbyło się w wyniku inicjatywy Izby.
Rezultat: Spotkania z udziałem PLIG to m.in.: kilkukrotne posiedzenia Komisji Wspólnej w DGLP w Warszawie, Konferencje dla zuli, targi leśne, spotkania w DGLP odbywające się na prośbę PLIG, spotkanie w Ambasadzie Białorusi, spotkanie z inicjatywy PLIG w Tucholi dla przedsiębiorców z terenu RDLP w Toruniu, spotkanie z inicjatywy PLIG z biskupem Tadeuszem Lityńskim, duszpasterzem leśników, spotkanie informacyjne organizowane PLIG dla zuli z terenu RDLP w Lublinie i Krośnie. Z ważniejszych spotkań, np. Komisji Wspólnej czy spotkań o katalogach członkowie PLIG otrzymują dokładną relację w postaci obszernych notatek.

Szkolenia
PLIG zorganizowała szereg szkoleń, w których udział dla członków PLIG był w połowie sfinansowany przez Izbę. Wykładowcami byli najwyższej klasy specjaliści z renomowanych firm szkoleniowych i kancelarii prawnych.
Rezultat: Odbyło się szkolenia w zakresie zamówień publicznych, stosowania prawa w firmie leśnej, a także zarządzania kadrami. Tylko w 2017 roku w szkoleniach organizowanych przez PLIG wzięło udział ok. 80 osób.

Sekcja Kobiet
W PLIG powstała Sekcja Kobiet skupiająca Panie prowadzące firmy leśne.
Rezultat: Sekcja jest inicjatorem i organizatorem szkoleń.

Raporty
PLIG wysyła swoim członkom comiesięczne raporty z działalności. Wydrukowany w formie broszury i rozesłany do członków został też raport z działalności w roku 2016.
Rezultat: Członkowie PLIG są na bieżąco informowani o wszystkich bieżących działaniach Izby.

Interwencje
PLIG reaguje na potrzeby swoich członków i zgłaszane problemy.
Rezultat: PLIG interweniował w nadleśnictwach, RDLP lub DGLP w wielu sprawach zgłaszanych przez członków Izby. Część z tych interwencji została opisana na stronie www.izbalesna.pl.

Posiedzenia Rady i Walne
Walne zgromadzenia wszystkich członków PLIG są zwoływane regularnie, raz w roku. Dziewięcioosobowa Rada PLIG obraduje znacznie częściej.
Rezultat: Rada obradowała w roku 2017 wielokrotnie, kilkukrotnie w formie klasycznych posiedzeń, kilkukrotnie w formie telekonferencji. W 2017 r. Walne odbyło się w czerwcu pod Poznaniem. Sprawozdanie z obrad zostało przesłane członom PLIG.

Przetargi
PLIG jako pierwszy dotarł do zarządzenia DGLP określającego zasady przeprowadzania  przetargów na usługi leśne w 2018 roku.
Rezultat: członkowie PLIG otrzymali tę dokumentację jako pierwsi.

Klęska
PLIG zaangażowała się również w działania w związku z sierpniową klęską nawałnic, które zniszczyły lasy na dużym obszarze kraju.
Rezultat: Izba zwróciła się z pismem do Marszałka Województwa Pomorskiego, gdzie wystąpiła z propozycją uwzględnienia w środkach pomocowych firm leśnych. PLIG wystąpiła też do marszałków trzech województw w sprawie uprzątania terenów poklęskowych. Przesłano do członków informację na temat dofinansowania dla właścicieli lasów prywatnych, na pozyskanie na ich terenie drewna poklęskowego. Izba pośredniczyła również w poszukiwaniu chętnych do pracy w lasach prywatnych na terenie klęski.
Opr. PLIG

 
Dodano 13:51 23-11-2017


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama