Dodaj do ulubionych

Olej bez zarzutu

Producenci olejów oferują środki, których jakość gwarantuje ochronę środowiska, a przy tym wydajną pracę.

Od zeszłego roku stosowanie oleju biodegradowalnego w układach tnących to wymóg, jaki stawiają przed przedsiębiorcami leśnymi Lasy Państwowe. Stosuje się go zarówno w pilarkach i głowicach harwesterowych do smarowania i chłodzenia piły łańcuchowej, jak również w układach hydraulicznych maszyn leśnych np. ciągników rolniczych, przyczep zrywkowych z żurawiem, harwesterów czy forwarderów.

Ważna biodegradowalność
Olej konieczny jest w układach tnących do smarowania i chłodzenia prowadnicy i łańcucha, a także redukcji drgań. Jednak w miejscu, gdzie drwal dokonuje przerzynki, olej z układów tnących, który jest pompką podawany na łańcuch, po prostu rozchlapuje się na glebę. Z kolei olej z układów hydraulicznych nie rozchlapuje się, ale maszyny mogą mieć wycieki, zwłaszcza dotyczy to starych modeli, które nie posiadają odpowiedniej blokady.


Z tego względu tak ważne w branży leśnej jest używanie biodegradowalnych olejów. Wzorcowy SIWZ na usługi leśne w 2018 r. przekazany do nadleśnictw przez DGLP precyzuje, że wykonawca ma stosować olej o biodegradacji nie gorszej niż 60 proc., wymagane jest także określenie biodegradowalności metodą OECD 301 A-F, ustalającą metody badań zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.
SIWZ ustala również obowiązki zula w zakresie udowodnienia pochodzenia oleju. Musi on na każde żądanie przedstawić faktury za zakup oleju wraz z „Kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego” potwierdzającego stopień biodegradowalności kupionego oleju, adekwatnie do ilości m3 pozyskanego drewna.

Wydajny i z certyfikatem
Dokonując wyboru oleju, stosowanego w układach tnących, należy wziąć pod uwagę nie tylko jego biodegradowalność, lecz także najbardziej istotne parametry wpływające bezpośrednio na jego jakość oraz właściwości – lepkość kinematyczną, wskaźnik lepkości, temperaturę płynięcia oraz informację o zawartości dodatków przyczepnościowych, antyutleniających i antykorozyjnych. – Dzięki stosowaniu środków smarnych o wysokich normach jakościowych wydłuża się żywotność podzespołów układu hydraulicznego oraz zwiększa jego wydajność, co w dłuższej perspektywie użytkowania obniża koszty eksploatacyjne – podkreśla z kolei Tomasz Stankowski z Fuchs Oil Corporation.
PHU Andrzej Klimowicz, oficjalny przedstawiciel firmy Neste Oil, wprowadził promocję na jeden ze swoich, wysokiej jakości olej biodegradowalny do układów hydraulicznych. – Jego sprzedaż wzrosła, a operatorzy, którzy mieli okazję na nim pracować zauważyli, że jest bardzo wydajny, maszyna ma z nim szybszy rozruch w zimie, a latem tak się nie przegrzewa, Teraz częściej decydują się właśnie na ten produkt – podkreśla Andrzej Klimowicz.


Dobry produkt powinien spełniać określone normy i posiadać wymagane badania, potwierdzone testami w certyfikowanych laboratoriach.
Produkty VEGATOL posiadają certyfikat potwierdzający biodegradowalność oleju zgodną z europejską normą OECD 301 A-F, wystawiony przez akredytowane laboratorium. Wysoką jakość oleju oraz jego walory użytkowe potwierdza również certyfikat wydany przez prestiżowy niemiecki Instytut KWF. – Zdecydowanie wyróżnia to nasze produkty na rynku krajowym, dostosowując je jednocześnie do bardziej restrykcyjnych wymogów naszych zagranicznych odbiorców – mówi Marcin Tyc  z firmy Vegatol.


Warto zatem stosować oleje biodegradowalne tym bardziej, że nie ustępują jakością tym konwencjonalnym. – Jak dowodzą wyniki badań, przeprowadzone przez Instytut Technologii Eksploatacji, właściwości użytkowe mają porównywalne do olejów hydraulicznych, wykonanych na bazie olejów pochodzących z przerobu ropy naftowej – podsumowuje Artur Piotrowski, dyrektor produkcji Venol Motor Oil, ekspert ds. olejów smarowych.
Dodano 13:03 22-06-2018


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama