Dodaj do ulubionych

Legalna praca w zulu

Niedosyt pracowników w branży leśnej powoduje, że zule w coraz większym stopniu korzystają z pomocy osób przyjeżdżających do Polski zza granicy.

Temat zatrudniania obcokrajowców jest niestety nieco skomplikowany, ograniczę się zatem do kwestii związanych z przyjazdem obywateli Ukrainy, jako tych, którzy są najczęściej odwiedzającymi nasz kraj w celach zarobkowych.


Podstawowym zagadnieniem, jakie wymaga wyjaśnienia na wstępie jest stwierdzenie, że wykonywanie pracy w Polsce przez obywatela Ukrainy ma związek z dwoma obszarami prawnymi. Jeden dotyczy legalizacji samego pobytu, drugi – legalizacji zatrudnienia. Nie ma możliwości legalnej pracy cudzoziemca bez zgodnego z prawem pobytu.
 
Z wizą lub bez
Obywatel Ukrainy, aby wjechać na terytorium Rzeczpospolitej, nie musi posiadać wizy. Już w tym miejscu warto zauważyć, że przekroczenie granicy w ruchu bezwizowym uprawnia do wykonywania pracy, chociaż przy spełnieniu dodatkowych warunków, o których będzie mowa poniżej. Prawo bezwizowych przyjazdów obejmuje tylko 90 dni w każdym, 180-dniowym okresie. Ruch bezwizowy, z uwagi na to ograniczenie, okaże się niewystarczający z punktu widzenia właściciela firmy leśnej, którego zapotrzebowanie na pracownika trwa dłużej niż wskazany okres.


Chęć dłuższego przebywania na terytorium Polski celem wykonywania pracy wymaga uzyskania wizy krajowej. Taka wiza daje możliwość wjazdu i ciągłego pobytu lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni. Wiza jest ważna jednak nie dłużej niż rok.


Wiza krajowa umożliwia wykonywanie pracy, ale tylko pod warunkiem przedstawienia konsulowi zezwolenia na pracę albo oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia. I w tym właśnie miejscu dochodzi do styku obydwu wspomnianych powyżej obszarów prawnych, tj. legalizacji pobytu i legalizacji zatrudnienia. Innymi słowy, cudzoziemiec nie otrzyma wizy dającej prawo do pracy, jeżeli uprzednio nie uzyska dokumentów uprawniających do tego zatrudnienia.

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ

 


 
Dodano 13:14 21-06-2018


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama