Dodaj do ulubionych

Split payment w lesie

Przedsiębiorcy leśni powinni być gotowi na zmiany w płatnościach VAT. Regulacja nazywana „split payment” weszła w życie 1 lipca 2018 r. Zakłada ona tzw. podzieloną płatność, czyli ustala że podatek VAT ma być wpłacany na osobne konto poza płatnością główną.

Jeśli zatem wystawiamy fakturę na 100 zł + 23 zł VAT, to 100 zł klient wpłaca na konto firmy, a 23 zł na osobny rachunek tylko do obsługi VAT (bank taki rachunek sam tworzy).

Co ważne z tego osobnego rachunku nie można korzystać w bieżącej działalności firmy, istnieje możliwość jedynie dysponowania tymi pieniędzmi w ramach opłat VAT pomiędzy firmami.

Oczywiście będzie możliwy zwrot tego podatku za poniesione koszty, ale w tym celu trzeba będzie skierować się do urzędu skarbowego, a ten będzie miał 60 dni na zwrot kosztów.

Nowe przepisy już wzbudzają kontrawersje zwłaszcza wśród drobnych przedsiębiorców, którzy obawiają się utraty płynności, biurokracji i dodatkowych kosztów.

Rząd tłumaczy zmiany potrzebą zwiększenia kontroli nad wpłacaniem VAT-u.
Oczywiście taka forma płatności nie jest obowiązkowa, ale prawdopodobnie wszystkie firmy państwowe lub z udziałem skarbu państwa wprowadzą nowe zasady. Tak się już stało w przypadku Lasów Państwowych.

Jak poinformowały nas służby prasowe LP, Dyrekcja Generalna rekomendowała jednostkom LP, w szczególności nadleśnictwom, regulowanie zobowiązań za dostawę towarów lub świadczenie usług metodą podzielonej płatności.

Lasy tłumaczą, że nowe zasady oznaczają konkretne korzyści dla jednostek Lasów Państwowych. Najważniejsze to bezpieczeństwo i pewność obrotu. Zapłata w podzielonej płatności będzie bowiem jedną z podstawowych przesłanek, świadczących o zachowaniu należytej staranności.

Dodatkowe korzyści to w szczególności zwrot różnicy podatku na rachunek VAT w przyspieszonym terminie 25 dni, zniesienie solidarnej odpowiedzialności oraz brak sankcji w VAT.

Jednocześnie, jak argumentuje LP, skorzystanie z uprawnienia jakie daje metoda podzielonej płatności w niczym nie uchybia stosunkom zobowiązaniowym wobec kontrahentów, pozwala im również regulować z rachunku VAT własne zobowiązania wobec dostawców towarów i usług, a korzystny stosunek stawek VAT (należny najczęściej 8 proc., naliczony najczęściej 23 proc.) nie ma istotnego wpływu na płynność finansową przedsiębiorcy jakim są zakłady usług leśnych.

Rzecznik LP przypomina, że jednostki Lasów Państwowych zarządzają majątkiem Skarbu Państwa i rzetelność oraz transparentność rozliczeń w zakresie podatku VAT jest obowiązkiem LP i nie powinna budzić żadnych wątpliwości.
Dodano 13:31 17-07-2018


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama