Dodaj do ulubionych

Czy będą szlaki „po staremu”?

Związkowcy z NSZZ „Solidarność” Leśnictwa chcą, żeby nadleśniczowie sami wyznaczali wielkość odstępów szlaków zrywkowych. Jest to wbrew branży usług leśnych, która zaledwie dwa lata temu wywalczyła zmiany przepisów w tym zakresie.
A chodzi o zarządzenie nr 35. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych. Związkowcy konkretnie chcą zmienić pkt. II. 3.3 mówiący o odstępie między osiami sąsiednich szlaków.

Aktualne brzmienie zarządzenia:

„3.3.1. z zastosowaniem maszyn wielooperacyjnych (harwesterów) lub pilarki do ścinki drzew i forwarderów lub przyczep nasiębiernych do zrywki należy stosować szlaki w odstępach zbliżonych do podwójnego wysięgu żurawia harwestera, tzn. ok. 20 m 3.3.2 przy stosowaniu dłużycowej metody pozyskiwania drewna, zwłaszcza w warunkach górskich – szlaki zrywkowe należy zakładać, jako wielokrotność 20 m”.


Podczas XXIII walnego zebrania Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” w Jedlni, w dniach 23-25.05.br., związkowcy przyjęli uchwałę, w której wnoszą o wystąpienie do DGLP o dokonanie zmian w zarządzeniu nr 35.
Jego proponowane brzmienie: „odległości pomiędzy szlakami zrywkowymi, jak i ich szerokość powinna być uzależniona od konfiguracji terenu, składu gatunkowego drzewostanu i technologii pozyskania drewna, decyzje o sposobie i ilości oraz szerokości szlaków zrywkowych podejmuje nadleśniczy w oparciu o lokalne uwarunkowania przyrodnicze i technologiczne”.

W uzasadnieniu uchwały czytamy:

„Należy dążyć do zmian dotyczących obowiązku schematycznego wyznaczania szlaków zrywkowych ponieważ: w terenach nizinnych prowadzenie osi szlaków co 20 m, przy szlakach szerokości 4 m, prowadzi do wyłączenia znacznej powierzchni produkcyjnej tj. ok. 20 proc. i to już od trzebieży wczesnej. W terenach górskich schematyczne projektowanie i wykonywanie szlaków prowadzi do defragmentacji drzewostanów i naruszania stabilności geologicznej terenu. Aktualne zapisy Zarządzenia 35/2016 wprowadzają schematyzm w projektowaniu i wykonywaniu szlaków zrywkowych, co w praktyce jest nieuzasadnione zarówno przyrodniczo, jak i ekonomicznie”.


Uchwałę przyjęto 79 głosami za, 2 osoby były przeciw, nikt się nie wstrzymał. Wnioskodawcą była Międzyregionalna Sekcja Pracowników Leśnictwa z Krosna.
Jak odejście od sztywnego zapisu o szlakach co 20 m odbije się na wydajności pozyskania i zrywki drewna? Co o tym sądzicie? – Piszcie do nas: redakcja@gazetalesna.pl
Dodano 16:48 23-09-2018


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama