Dodaj do ulubionych

Pierwszy związek pracodawców leśnych

Powstała nowa organizacja zrzeszająca przedsiębiorców leśnych – Polski Związek Pracodawców Leśnych (PZPL). To pierwsza taka formacja w branży działająca na podstawie odrębnej ustawy regulującej działalność związków pracodawców.

Spotkanie założycielskie związku odbyło się 5 października w Dobieszkowie pod Łodzią. PZPL to związek pracodawców, jego status prawny jest podobny np. do takich organizacji pracodawców jak BCC czy Lewiatan. Podczas zebrania założycielskiego wybrano władze. Prezesem został Wojciech Wójtowicz, w skład zarządu związku weszli również Jacek Broniewicz (wiceprezes), Marta Ucinek, Lucjan Długosiewicz i Dominik Kurowiak.

Wybrano także członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki.
PZPL zrzesza przedsiębiorców będących pracodawcami i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szeroko rozumianego leśnictwa.
Do podstawowych celów związku należy ochrona praw i interesów społecznych i gospodarczych członków oraz reprezentowanie ich wobec organów władzy, a także wobec zleceniodawców i kontrahentów.

PZPL chce również m.in. oddziaływać na kształtowanie rozwiązań prawnych uwzględniających interesy zrzeszonych w związku podmiotów, inicjować działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w branży leśnej, a także tworzyć atmosferę społecznego zaufania do zrzeszonych w związku podmiotów.

Ważnymi zadaniami PZPL są również organizowanie i wspieranie kształcenia członków w sferze ich działalności zawodowej oraz integrowanie zrzeszonych członków.
Działa już strona związku na Facebooku. Wystarczy wyszukać nazwę: Polski Związek Pracodawców Leśnych.
Dodano 13:38 24-10-2018


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama