Dodaj do ulubionych

Monitorowanie Puszczy Białowieskiej

Instytut Badawczy Leśnictwa prowadzi projekt ForBioSensing – kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych.


Jego celem jest opracowanie systemu monitorowania tego rozległego obiektu leśnego z zastosowaniem innowacyjnych technik i danych, w tym teledetekcji. Pozwoli to na pozyskanie dla Puszczy Białowieskiej unikatowego zbioru danych przestrzennych i drzewostanowych.


Inwentaryzacja 685 powierzchni monitoringowych, datowanie dendrochronologiczne, lotniczy i naziemny skaning laserowy, obrazy wielo- i hiperspektralne służą do oceny obecnego stanu oraz kierunków zmian zachodzących w Puszczy Białowieskiej. Zastosowanie danych teledetekcyjnych pozwala na jednoczesną obserwację całego obszaru, a dane z naziemnych powierzchni monitoringowych stanowią referencję. Do prowadzonych działań należą: monitoring luk i pojawiającego się odnowienia, detekcja drzew martwych, w tym monitoring dynamiki świerka, analizy składu gatunkowego, zmiennych drzewostanowych, struktury drzewostanów.


ForBioSensing jest projektem o charakterze innowacyjnym. Założona sieć powierzchni monitoringowych jest pierwszą obejmującą cały obszar Puszczy Białowieskiej. Powstające mapy i opracowania bazują na zastosowaniu autorskich algorytmów analizy danych. Wdrażana jest integracja różnych zbiorów danych, a analizy dla całego obszaru badań są automatyzowane. Projekt rozpoczął się w 2014 roku i będzie trwał do 2021 r., dzięki czemu możliwe będzie określenie kierunków zmian, jakie zachodzą w Puszczy Białowieskiej w cyklu kilkuletnim.


Puszcza Białowieska jest niewątpliwie jednym z najciekawszych lasów w Europie. Charakteryzująca ją różnorodność w postaci mozaiki siedlisk, gatunków panujących, różnowiekowych drzewostanów o zróżnicowanej strukturze przyciąga zarówno turystów, jak i badaczy. Prowadzone do tej pory badania i powstające publikacje skupiały się na jej fragmentach, a gromadzone informacje były pozyskiwane w sposób niejednorodny. Brakowało systemu monitorowania, który objąłby całą Puszczę Białowieską po stronie polskiej, zarówno drzewostany gospodarcze, jak i obszary chronione. Projekt ForBioSensing jest odpowiedzią na tę potrzebę.
Dodano 15:32 19-12-2018


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama