Dodaj do ulubionych

Królowa polskich lasów

Najliczniejszym gatunkiem lasotwórczym w Polsce jest sosna zwyczajna, jej udział powierzchniowy wśród naszych lasów wynosi około 69 procent.

Na świecie do rodziny sosnowatych należy około 250 gatunków drzew iglastych, takich jak sosny, jodły, świerki i modrzewie. W Polsce w warunkach naturalnych rośnie jej czterech reprezentantów – zwyczajna, limba, górska czyli kosówka i błotna. Ta ostatnia uważana jest za podgatunek kosodrzewiny, który nazywany jest czasami kosówką błotną.

W naturze i w literaturze
Sosna pospolita jest drzewem typowym dla klimatu kontynentalnego, która bardzo dobrze znosi suche lata, przymrozki wiosenne i mroźne zimy. Królowa polskich lasów – jak mawiają o niej leśnicy – wykazuje małą odporność na czasowe podtopienia terenu, które doprowadzają do  obumierania nie tylko całych drzew, ale również fragmentów drzewostanów. Występuje na nizinach oprócz bardzo żyznych siedlisk bagiennych i terenu Bieszczad.

Jest to gatunek szybko rosnący o cechach pionierskich, który preferuje naświetlone stanowiska. Na terenie naszego kraju wytworzyło się szereg odmian ekotypowych sosny pospolitej przystosowanych do lokalnych warunków środowiskowych. Odmiany te charakteryzują się wysoką jakością techniczną strzały i cenną budową anatomiczną drewna.

Przykładem takich ekotypów są sosny: mazurskie, rychtalskie, supraski (masztowe) czy gubińskie. Sosna zwyczajna wytwarza najdłuższy korzeń wśród naszych rodzimych drzew iglastych dochodzący do 3 m głębokości.

Cecha ta pozwala się jej utrzymać się w glebach piaszczystych o dużej zawartości żwirów. Stara legenda mówi, że kiedy Pan Bóg stworzył polską ziemię i popatrzył na nią kontrolującym okiem, zauważył tu i ówdzie żółtą nagość suchych piasków wypalonych słońcem, a tak łaknących wilgoci i roślinności, że aż ulitował się nad nimi w swoim dobrym sercu. I wtedy specjalnie dla nich stworzył sosnę.

Motyw sosny pojawia się w powieści Stefana Żeromskiego „Ludzie bezdomni”. Symboliczna sosna wyrasta na skraju kopalnianego zwaliska. Część jej gałęzi wznosi się do góry, a reszta opada w dół.

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ


                                             
 
Dodano 12:11 25-01-2019


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama