Dodaj do ulubionych

Wsparcie dla prywatnych lasów

Właściciele lasów prywatnych mogą się ubiegać o dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotacje są przyznawane na zwiększenie odporności ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.


Jak informuje portal Tygodnik-rolniczy.pl o wsparcie mogą ubiegać się właściciele lasów o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha, jeśli las jest w wieku 11–60 lat. Powinni posiadać Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub decyzję starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Nie można na las pobierać premii pielęgnacyjnej z PROW.


Pieniądze można przeznaczyć m.in. na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi 30–50 lat. Można sfinansować również dolesienie luk powstałych w wyniku chorób w drzewostanie, jeśli średni wiek drzewostanu głównego wynosi 21–60 lat. Możliwe jest także wsparcie wprowadzenia dolnej warstwy w drzewostanie złożonym z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę.


Można też założyć remizę, czyli obszar na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie. Remiza musi być ogrodzona i mieć 10 arów. Ze środków możliwe jest również sfinansowanie cięć pielęgnacyjnych wykonywanych w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi 11–20 lat, polegających na usunięciu drzew niepożądanych.


Tygodnik-rolniczy.pl dodaje, że wielkość dotacji zależy od powierzchni lasu, w którym będą realizowane inwestycje, rodzaju działań oraz warunków, w jakich mają być realizowane.


Przykładowo na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu dotacja wyniesie od 8137 zł/ha do 9249 zł/ha, w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12°, czyli w warunkach niekorzystnych. Dotacja na założenie remizy to 848 zł. Wsparcie na cięcia pielęgnacyjne to od 764 zł/ha do 917 zł/ha.
Wnioski o dotacje można składać w biurach powiatowych ARiMR od 2 maja do 12 czerwca 2019 roku.
Źródło: Tygodnik-rolniczy.pl
Dodano 13:48 23-05-2019


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama