Dodaj do ulubionych

Nowe zasady użytkowania lasu

Lasy Państwowe wprowadzają zarządzeniem nr 66 z dnia 7 listopada br. nowe zasady użytkowania lasów. Zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Co się zmieni?
 
Jedną z największych zmian będzie to, że nowe zasady użytkowania lasów będą traktowane jako "zbiór dobrych praktyk". Oznacza to, że nie będą one musiały być stosowane obligatoryjnie. Nadleśniczy kierując się swoim doświadczeniem, względami terenowymi, ekonomicznymi, gospodarczymi i przyrodniczymi może dopuścić do ustępstw od powyższych zasad i dowolnie je modyfikować.

Co ciekawe - na podstawie powyższego zarządzenia traci ważność tzw. zarządzenie o szlakach, które musiało być do tej pory stosowane w nadleśnictwach.

"Dobre praktyki" sugerują także pracę maszynami na podwoziu ośmiokołowym, zalecana długość zrywanych sortymentów powinna wynosić co najmniej dwukrotność najkrótszej długości standardowej, według warunków technicznych obowiązujących w LP lub nie mniej niż 1,80 m.

 

Krótsze sortymenty powinny być wyrabiane po zrywce w miejscu składowania drewna z ograniczeniem ręcznego układania w stosy, z wyłączeniem sortymentów powstających w wyniku manipulacji drewna wielkowymiarowego.

Dodano 13:04 20-12-2019


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama