Dodaj do ulubionych

Sprawa waloryzacji stawki

Prawo waloryzacji stawki w umowach wieloletnich na usługi leśne nie przestaje być problemem dla działalności zakładów usług leśnych. W lutym br. interweniował w tej sprawie Polski Związek Pracodawców Leśnych na wniosek jednego z przedsiębiorców, a także członka PZPL.


Waloryzacja stawek dotyczy umów wieloletnich z nadleśnictwami, w czasie których dochodzi do wzrostu płacy minimalnej, a tym samym kosztów zatrudnienia w zulu. W takiej sytuacji przedsiębiorcy przysługuje prawo do waloryzacji stawki.
Tymczasem, mimo że płaca minimalna ostatnio rośnie regularnie, to przedsiębiorcy leśni napotykają przeszkody nie do przejścia przy staraniach o waloryzację stawki.

Nadleśnictwa żądają udowodnienia na piśmie, o ile dokładnie wzrosły koszty wykonania usługi w związku ze zmianą płacy minimalnej. Wymagają przy tym bardzo wielu dokumentów, oświadczeń, wyliczeń, które są często niemożliwe do przygotowania przez przedsiębiorcę.


Z podobnym problemem zwrócił się właśnie do PZPL jeden z przedsiębiorców z terenu RDLP w Łodzi. Związek skierował w tej sprawie pismo do kierownictwa dyrekcji z propozycją spotkania i omówienia tego problemu. RDLP w Łodzi jednak odmówiła, twierdząc że nie jest stroną do rozmów na ten temat, ponieważ „nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie”. Jednocześnie RDPL w Łodzi zapewniło, że „problematyka ta jest dla tut. RDLP bardzo istotna i będzie tematem wiodącym podczas najbliższego spotkania z przedstawicielami Zakładów Usług Leśnych, działającymi na terenie RDLP w Łodzi”.

 
Polski Związek Pracodawców Leśnych wystosował także list do DGLP, w którym postuluje uszczegółowienie wytycznych dla nadleśnictw w zakresie waloryzacji stawek. Jak czytamy w piśmie „Waloryzacja stawki w umowie wieloletniej jest prawem przedsiębiorcy wykonującego usługę. Jest to opisane np. w corocznych wytycznych do przetargów na usługi leśne opracowywanych na szczeblu DGLP. Wytyczne te nie precyzują jednak, w jaki sposób waloryzacja ta ma się odbywać, na podstawie jakich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę prac”.

Związek zwraca się z prośba o podjęcie prac na szczeblu DGLP w kierunku uszczegółowienia wytycznych dla nadleśnictw w zakresie waloryzacji stawek. „Wydaje się, iż najlepszym sposobem byłoby określenie współczynnika, który określałby wielkość waloryzacji w stosunku do wielkości wzrostu płacy minimalnej i w odniesieniu do jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy przy pracach leśnych.Określenie takich współczynników uprościłoby znacznie procedurę i stanowiło dla nadleśniczych podstawę do dokonywania waloryzacji”.

Przedstawiciele Związku zaproponowali spotkanie z kierownictwem LP w tej sprawie, podczas którego możliwe byłoby wypracowanie kompromisu, tak „by nie było potrzeby uciekania się przedsiębiorców do drogi sądowej lub ucieczki w szarą strefę”.
Źródło: PZPL
Dodano 15:56 25-03-2020


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama