Dodaj do ulubionych

NIK krytycznie o LP i Ministerstwie Środowiska

„Działania podejmowane dla ochrony przyrody na terenie Puszczy Białowieskiej
były niewystarczające i niekonsekwentne, nie zapewniły także respektowania zasad określonych przepisami prawa oraz umowami międzynarodowymi” – tak orzekła Najwyższa Izba Kontroli, która sprawdzała czy gospodarka leśna na terenie Puszczy Białowieskiej prowadzona była zgodnie z prawem, w tym wymogami ochrony przyrody.


Kontrolą objęto siedem jednostek, w tym: Ministerstwo Środowiska, DGLP, RDLP w Białymstoku, RD Ochrony Środowiska w Białymstoku, Nadleśnictwa: Białowieża, Browsk i Hajnówka. Jak ujawniła Izba w lutym br. w raporcie „Ochrona przyrody i gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej”, brak wystarczającej ochrony skutkował okresowym prowadzeniem gospodarki leśnej z naruszeniem przepisów prawa.


Kontrolą objęto okres od 1.01.2008 do 30.11.2018, w tym okresie „brak było opartej na merytorycznych podstawach, strategii prowadzenia gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej uwzględniającej obowiązek respektowania potrzeb w zakresie ochrony przyrody oraz zobowiązań wynikających z utworzenia obszaru Natura 2000 i poszerzenia granic obiektu Światowego Dziedzictwa”. Izba krytycznie oceniła działania ministra środowiska, które „zarówno na etapie wprowadzania ograniczeń pozyskania drewna, jak i znacznego jego zwiększenia, były nierzetelne”. Uwagi krytyczne dotyczyły zarówno ministrów w rządzie Donalda Tuska i Ewy Kopacz, jak i Jana Szyszko, będącego na tym stanowisku w rządzie Beaty Szydło, w latach 2015 do 2018.


Decyzje tego ostatniego „dotyczące zatwierdzenia aneksu do PUL dla Nadleśnictwa Białowieża oraz wydania zgody na usuwanie drzew iglastych zasiedlonych przez korniki we wszystkich klasach wieku w Nadleśnictwach: Białowieża, Browsk i Hajnówka, nie uwzględniały zasad ochrony przyrody określonych w PZO (Plan Zadań Ochronnych dla obszaru N2000 przyp.), PUL (Plan Urządzenia Lasu przyp.) oraz wynikających z faktu uznania całej Puszczy Białowieskiej za obiekt Światowego Dziedzictwa”.


Z kolei w okresie rządów PO, w latach 2008–2015 (do 16 listopada) – „…Podjęto decyzje o zmniejszeniu etatu cięć w nadleśnictwach: Białowieża, Browsk i Hajnówka oraz wyłączeniu z działań gospodarczych drzewostanów ponadstuletnich. Wprowadzenie ograniczeń dotyczących pozyskania drewna i wieku drzewostanu nie poprzedzono analizą danych zawartych w projektach PUL, lecz kierowano się wielkością zapotrzebowania na drewno na rynku lokalnym. Wystąpiły nieprawidłowości w procesie zatwierdzania PUL na lata 2012–2021 dla ww. nadleśnictw”.


Negatywna ocena dotyczyła również  Konrada Tomaszewskiego, jak czytamy: „w 2017 r. Dyrektor Generalny, przy akceptacji Ministra Środowiska, wydał Decyzję nr 51 (obowiązującą w okresie od 17 lutego 2017 r. do 17 maja 2018 r.), naruszającą zasady ochrony przyrody na terenie Puszczy Białowieskiej, wynikające z przyjętych zobowiązań międzynarodowych, a także ustalone w PZO dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004 i obowiązujących PUL dla nadleśnictw puszczańskich”.
Dodano 10:41 26-03-2020


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama