Dodaj do ulubionych

Ustawa o OZE krytykowana przez drzewiarzy

 

Pełnowartościowe drewno z lasów będzie mogło być traktowane jak biomasa, która będzie spalana w kotłach elektrowni – tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.


Projekt zmiany ustawy o OZE zakłada rozszerzenie definicji drewna energetycznego. Rozwiązanie ma zapobiec "deprecjacji surowca drzewnego" czyli spadkom cen, a co za tym idzie przychodów Lasów Państwowych.


 "W dobie zaistniałego kryzysu wywołanego chorobą COVID–19 i brakiem zainteresowania zakupem i odbiorem drewna przez branżę drzewną oraz brakiem możliwości sprzedaży tzw. posuszowego drewna jako drewna energetycznego powodują, że Lasy Państwowe nie mogą prowadzić dalszego pozyskania drewna, a tym samym nie mogą zlecać prac dla ściśle powiązanej z lasami branży usług leśnych, na którą składają się zakłady usług leśnych" - możemy przeczytać w nowelizacji.


Drzewiarze zdecydowanie sprzeciwiają się zmianom. W piśmie do Michała Kurtyki, ministra klimatu, zwracają uwagę, że „marnotrawstwem jest przeznaczenie na cele energetyczne jakiegokolwiek materiału drzewnego, który może być wykorzystywany jako surowiec do dalszego przerobu w przemyśle przetwórczym. Tym bardziej taki surowiec nie powinien zostać objęty subwencjami”.

Proponują także swoje rozwiązanie, wykorzystujące definicję drewna energetycznego określonej w projekcie rozporządzenia dot. cech jakościowo-wymiarowych drewna. Podkreślają również, że „obecne trudności w zbyciu drewna średniowymiarowego przez Lasy Państwowe wynikają ze zbyt wysokich cen po jakich to drewno jest oferowane. Pomimo próśb wielu stowarzyszeń reprezentujących przemysł drzewny Lasy Państwowe, od wielu miesięcy, nie podejmują jakichkolwiek rozmów mających na celu poprawę możliwości i warunków zbytu drewna”.


Nowelizację OZE przygotowało Ministerstwo Środowiska. Przepis ma mieć charakter epizodyczny i ma obowiązywać od 1 lipca 2020 r. do końca 2021 r.

Zgodnie z projektem za drewno energetyczne uznawać się będzie w tym okresie:
- surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;
 - produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;
- odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

 
Dodano 14:36 24-06-2020


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama