Dodaj do ulubionych

Uszkodzenia drzew

Główne uszkodzenia przy pracach zrywkowych powodowane są przez przyczepy zrywkowe, forwardery lub koła ciągnika.

Szkody w środowisku leśnym związane z prowadzeniem prac pozyskaniowo-zrywkowych dotyczą głównie uszkodzeń pni drzew zlokalizowanych na zrębach, przy szlakach zrywkowych lub przy drogach wywozowych, zniszczeń odnowień, drzew pozostających na powierzchni oraz samej gleby.


Problem zniszczeń i uszkodzeń jest ważny zarówno dla zuli, jak i pracowników LP ze względu na konieczność ścisłego przestrzegania kryteriów certyfikacji gospodarki leśnej

Wymogi w umowie
Szkody występujące w drzewostanie można podzielić na dwie grupy: zniszczenia oraz uszkodzenia. Z powodu zniszczeń (m.in. złamania, naruszenia systemu korzeniowego, uszkodzenia korony) drzewa tracą zdolność dalszego wzrostu, są bardziej podatne na powstanie infekcji oraz deformacji, przez co jakość pnia jest coraz słabsza.


Natomiast w wyniku uszkodzeń tj. pochylenia drzew, odarcia kory, obłamania gałęzi dalszy wzrost drzew jest możliwy. W przypadku świerka, którego kora jest niezwykle wrażliwa, odarcia mogą powodować zgniliznę wewnętrzną pnia. Z kolei u jodły i buka, których kora jest bardzo cienka, powstanie zabitki.
Nadleśnictwa już na etapie ogłaszania przetargów określają wymagania dotyczące technologii wykonawstwa prac leśnych oraz procedury ich odbioru. Wymogi i normy jakich wykonawcy usług leśnych są zobowiązani przestrzegać opisuje szczegółowo Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.


Zapisy w umowie określają obowiązki wykonawcy w zakresie technologii realizacji przedmiotu umowy, czy przewidują kary umowne. Na przykład za uszkodzenia drzew podczas zrywki w ilości większej niż 5 proc. drzew pozostających po zabiegu – w wysokości 10 proc. wartości brutto prac na danej pozycji, nie mniej jednak niż 500 zł.


Przez uszkodzenie drzewa podczas zrywki rozumie się odarcie kory do drewna o pow. większej niż 20 cm². Wielkość procentowa drzew uszkodzonych jest ustalana za pomocą powierzchni próbnej o kształcie prostokąta o wymiarach 20x50 m, wskazanej przez zamawiającego w miejscu występowania największej koncentracji szkód (w przypadku braku możliwości wyznaczenia powierzchni próbnej o kształcie wskazanym powyżej, określenie poziomu uszkodzeń następuje na powierzchni wielkości 10 arów i kształcie wynikającym z przebiegu granic wydzielenia drzewostanowego objętego zabiegiem).

Powyższe zapisy znaleźć można m.in. w obowiązujących obecnie umowach na świadczenie usług leśnych.  

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ


 
 
Dodano 15:18 22-09-2020


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama