Dodaj do ulubionych

Rachunek wypadkowy

Większość wypadków śmiertelnych powodowana jest przez nieprzestrzeganie procedur, łamanie przepisów bhp, zarówno przez pracowników z wieloletnim doświadczeniem, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją pracę w zakładach usług leśnych

Dane o liczbie wypadów śmiertelnych w lasach nie są w pełni dokładne. Wiele zdarzeń nie jest uwzględnionych w statystykach Państwowej Inspekcji Pracy, gdyż wielokrotnie ich uczestnikami są osoby wykonujące pracę bez umowy o pracę lub pracujące przy samowyrobie drewna – niezwiązane z pracą na rzecz Lasów Państwowych.

Dane opisane na stronie FIRMYLESNE.pl uwzględniają większą liczbę wypadków, zarówno tych w Lasach Państwowych, jak i prywatnych, pracowników bez umów o pracę, osób postronnych np. rodzin drwali, samowyrabiających drewno.
 

Nadleśnictwa już na etapie ogłaszania przetargów określają wymagania dotyczące technologii wykonawstwa prac leśnych oraz procedury ich odbioru.

Zapisy w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia określają wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).

Wykonawca powinien również dysponować osobą z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa (np. Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu), której głównym zadaniem ma być koordynowanie i kierowaniem pracami przyjętymi do wykonania.

 

 

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ
Dodano 18:15 26-11-2020


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama