Dodaj do ulubionych

Mechanizacja w zagospodarowaniu lasu


Poszerzenie zakresu mechanizacji w zagospodarowaniu lasu niesie ze sobą wiele korzyści – uznał zespół zadaniowy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do opracowania rozwiązań ułatwiających stosowanie maszyn w tym zakresie.


W połowie ub.r. pracę zakończył zespół powołany jeszcze przez byłego dyrektora generalnego LP Andrzeja Koniecznego na prośbę Polskiego Związku Pracodawców Leśnych (PZPL).

Przypomnijmy członkom Związku chodziło o wprowadzenie do stosowania w LP takiego przygotowania gleby pod odnowienia, by możliwe było łatwiejsze stosowanie sadzarek oraz potem koszenie mechaniczne: odpowiednimi maszynami zaczepianymi do ciągnika rolniczego lub miniciągnikami z kosiarkami.


Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 1 grudnia 2020 r. W pracach pod przewodnictwem Jana Wiśniewskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Gidle, uczestniczyli przedstawiciele LP z różnych jednostek z całego kraju oraz przedstawiciele PZPL i Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych (SPL) i OTL Jarocin.

Sprawniej i taniej
W raporcie z prac zespołu podkreślono, że „w ocenie członków zespołu, poszerzenie zakresu mechanizacji w zagospodarowaniu lasu niesie ze sobą wiele korzyści, a ponadto – są to działania odpowiadające realiom rynkowym (niedobór pracowników leśnych na rynku pracy, zwiększające się koszty zatrudnienia, duża konkurencyjność na rynku usług leśnych, wymuszająca stałe obniżanie cen), a także postępowi technologicznemu (zwiększenie oferty maszyn na rynku, usprawnienie ich pracy i eliminacja błędów, tworzenie maszyn o uniwersalnym charakterze)”.


Zdaniem autorów raportu mechanizacja leśnictwa jest trendem, należy rezygnować z kosztownych metod zagospodarowania lasu, przy zminimalizowaniu ilości siły roboczej poprzez zatrudnienie wykwalifikowanych operatorów maszyn.

„Aby osiągnąć wskazany cel należy w szczególności zoptymalizować koszty przygotowania gleby, odnowień i zalesień poprzez szerokie zastosowanie w praktyce siewników i sadzarek, jak również zastosowanie mechanizacji przy pielęgnacji gleby oraz przy usuwaniu chwastów”.


Zwiększenie mechanizacji prac leśnych ma się odbywać oczywiście z uwzględnieniem warunków środowiskowych i siedliskowych, zasad ochrony przyrody. Ale co najważniejsze „optymalizacja prac z zakresu zagospodarowania lasu” powinna mieć miejsce we współpracy z zulami, a także producentami maszyn „w celu bieżącego reagowania na nowe rozwiązania na rynku maszyn i potrzeby zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej”.

Korzystne ustalenia
Co udało się zmienić dzięki pracom zespołu?
• Planowanie wykorzystania maszynowego zagospodarowania lasu powinno odbywać się już na etapie zapisów tworzenia SIWZ, oraz uwzględniania w ofertach przetargowych i wykonawstwie na gruncie;
• Mechaniczne metody pracy wymagają modyfikacji rozstawu międzyrzędzi do wartości 1,6 ± 0,2 m.
• Zalecane jest stosowanie oraz projektowanie (w przetargach na następne lata poczynając od roku 2022) prac związanych z zagospodarowaniem lasu metodami mechanicznymi;
• Na powierzchniach gdzie jest to możliwe najbardziej optymalną metodą melioracji agrotechnicznych jest zbiór pozostałości pozrębowych na cele energetyczne. Zbiór pozostałości pozrębowych jest niezbędny w chwili planowania maszynowego zagospodarowania lasu, gdyż powierzchnia wymaga oczyszczenia z pozostałości pozrębowych;
• Zbiór pozostałości redukuje koszty melioracji agrotechnicznych oraz jest uzasadniony ekonomicznie dlatego powinien stać się w przyszłości obligatoryjnym;
• Aktualnie jest już dostępnych wiele metod mechanicznych, które można stosować i w razie potrzeby łączyć z ręcznymi metodami dzięki czemu jest możliwe stosowanie ich na prawie każdym terenie zachowując odpowiednie okresy wejść (nie opóźniając wejścia na powierzchnie);
• Stosowanie metod mechanicznych zmniejszy istotnie koszty wykonania zabiegów;
• Zasadnym z punku widzenia celowości oraz charakteru prac, uwzględniając również wcześniejsze (historyczne) uregulowania w tym zakresie, byłoby to aby prace związane z usuwaniem podszytów oraz porządkowaniem powierzchni pozrębowych kwalifikować w koszty pozyskania, a nie w koszty hodowli lasu;
• Oczekiwanym kierunkiem jest prowadzenie działań, które usprawnią mechanizację prac z zakresu zagospodarowania lasu poprzez udoskonalanie metod obecnie stosowanych oraz poszukiwanie nowych rozwiązań.

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ

 


 
Dodano 14:03 24-12-2021


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama