Dodaj do ulubionych

Uprawomocnienie drwala

Jest wreszcie szansa na uregulowanie prawa w zakresie wykonywania zawodu pilarz/drwal. Wszystko dzięki włączeniu tej profesji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Wniosek o wpisaniu do rejestru skierowała firma szkoleniowa CS MIKO. Dzięki temu już pod koniec zeszłego roku Minister Klimatu i Środowiska rozpoczął procedurę związaną z włączeniem kwalifikacji rynkowej „Ścinanie, obalanie i okrzesywanie drzew do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Rozpoczął się etap konsultacji, w których o opinie zostały m.in. poproszone branżowe związki firm leśnych. Poszukiwano także innych ekspertów, którzy dokonają oceny wniosku o włączenie zawodu drwal/pilarz do ZSK.

Szansa na standard
ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), który powstał w 2016 roku. ZSK jest prowadzony przez Instytut Badań Edukacyjnych i funkcjonuje pod nadzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Firma MIKO, która złożyła wniosek, organizuje szkolenia dla drwali od 2011 roku. W ostatnich 9 latach uczestniczyło w nich ok. 2000 osób (śr. ok. 222 osób/1 rok). W samym 2019 r. przeszkoliła 350 osób, w tym 50 strażaków, 150 osób na zlecenie Zakładów Usług Leśnych (ZUL) i 150 osób prywatnych, realizując łącznie 2800 godzin dydaktycznych w ramach kursów pilarzy-drwali.


– Zauważamy spore zainteresowanie tymi kursami na rynku. Jednak kwestia nie tyle kształcenia, co egzaminowania drwali była nieuregulowana prawnie i cała branża odczuwała tego skutki. Odkąd Lasy Państwowe zajęły się administrowaniem zasobami leśnymi, pozostawiły temat pozyskiwania drzewa Zakładom Usług Leśnych. Korespondowaliśmy z Ministerstwem Środowiska, aby zarówno zasady szkolenia, jak i forma sprawdzenia umiejętności, czy to po szkoleniu, czy w skutek nauki własnej, zostały wystandaryzowane. W związku z tym, że tak się nie stało, a czas mijał, postanowiliśmy skorzystać z możliwości jakie daje kwalifikacja rynkowa w ramach ZSK – mówi Wiesław Kowalczyk, prezes zarządu CS MIKO.

Jak podkreśla, dzięki wprowadzeniu kwalifikacji rynkowej „Ścinanie, obalanie i okrzesywanie drzew” i możliwości jej potwierdzania zewnętrznym, niezależnym od uczenia się procesem walidacji, forma uprawnienia może zostać ujednolicona, a pracodawcy zyskają pracowników w pełni uprawnionych do wykonywania zadań pilarza-drwala. Osoby posiadające tę kwalifikację nie wymagają dodatkowego przeszkolenia, procedur egzaminacyjnych, ani certyfikacyjnych.

Bezpiecznie i zgodnie z instrukcją pracują pilarką mechaniczną i są przygotowane do pracy w trudnych warunkach w terenie, co minimalizuje ryzyko wypadków oraz szybkiej rezygnacji z zatrudnienia z uwagi na fizyczny charakter pracy.

– Mamy nadzieję, że kwalifikacja zostanie włączona do ZSK, a dzięki niej uporządkowana zostanie kwestia uprawnień, ale też jakości szkoleń. Nie ukrywam, że jako profesjonaliści dążymy do tego, aby stać się wiodącą firmą jeśli chodzi o prowadzenie tych szkoleń, ale też certyfikowanie umiejętności pilarzy-drwali w rozumieniu ZSK – wyjaśnia Wiesław Kowalczyk.


Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP pracodawca nie może dopuścić do pracy przy obalaniu, ścinaniu i okrzesywaniu drzew z wykorzystaniem pilarek mechanicznych pracownika bez uprawnień. Wynika to z zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. 2006 nr 161 poz. 114).

Niemniej jednak, ani przytoczone Rozporządzenie, ani inne akty prawne nie określają jednoznacznie rodzaju, ani instytucji wydającej przedmiotowe uprawnienie.

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ


 
Dodano 15:24 24-01-2022


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama