Dodaj do ulubionych

Dyrektor LP był przedsiębiorcą!

 

SPL u ministra i dyrektora

 

 

Pod koniec marca w Warszawie odbyły się spotkania przedstawicieli Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych: Jana Kubiaka i Romualda Romana, z v-ce ministrem środowiska Januszem Zaleskim oraz dyrektorem generalnym Lasów Państwowych Adamem Wasiakiem.

W czasie spotkania z ministrem Januszem Zaleskim rozmawiano m.in. na temat zakupu maszyn wielooperacyjnych przez LP, certyfikacji firm leśnych i 20–lecia SPL.

W tym samym dniu przedstawiciele SPL spotkali się z powołanym niedawno dyrektorem generalnym Lasów Państwowych Adamem Wasiakiem. W czasie dyskusji poruszono m.in. takie tematy: działalność regionalnych, stałych komisji ds. współpracy LP z firmami leśnymi; powołanie nowego zespołu doradczego ds. firm leśnych przy DGLP (kadencja poprzedniego zakończyła się 8 marca); certyfikacja firm leśnych; organizacja Mistrzostw Polski Drwali (13–15 lipca, Gołuchów); obecność na rynku usług leśnych ,,firm teczkowych” i mechanizmy ich zwalczania; sytuacja na rynku drzewnym; przestoje w pozyskaniu drewna, które wpływają na kondycje firm leśnych.

Przedstawiciele SPL przedstawili dyrektorowi propozycje w zakresie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami leśnymi a Lasami Państwowymi. Wg przedsiębiorców zasady współpracy obejmować muszą cały obszar kontaktów biznesowych i międzyludzkich. Muszą opierać się na jasnych i precyzyjnych regułach, do których powinny stosować się wszystkie współpracujące podmioty (oferenci, kontrahenci, pracownicy).

Bardzo istotny jest sposób kontraktowania usług leśnych, a zwłaszcza: procedury wyłaniania usługobiorcy i realizacja umowy (ważne jest opracowanie ramowego projektu umowy na wykonywanie usług leśnych, uwzględniającego wszystkie możliwe sytuacje i zdarzenia, zgodnego z zapisami SIWZ); szczegółowe, precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia; kryteria oceny ofert oparte na możliwie jak największej ilości parametrów; partnerskie zasady współpracy (rozliczanie prac, ceny na usługi, organizacja pracy, wymagania stawiane usługobiorcom).

Celem utrzymania wysokich standardów usług leśnych i zachowania zrównoważonej gospodarki leśnej, Lasy Państwowe powinny wesprzeć starania SPL zmierzające do wpisania certyfikacji firm leśnych (w oparciu o standardy FSC i PEFC) w znowelizowaną ustawę o Lasach.

Nieodzownym celem partnerstwa biznesowego dla jednostek LP powinno być skupienie się na właściwym zarządzaniu majątkiem Skarbu Państwa oraz akceptacja zmian jakie nastąpiły w latach 90–tych ubiegłego wieku, polegających m.in. na prywatyzacji prac leśnych i nie stwarzanie ,,niezdrowej'' konkurencji np. przez zakup maszyn i sprzętu celem wykonywania prac leśnych.
Na zakończenie spotkania prezes Jan Kubiak zaprosił dyrektora generalnego na spotkanie z przedsiębiorcami leśnymi, które odbędzie się 17 maja w Gołuchowie.

Romuald Roman, SPL

 

 

Komentarz

Jan Kubiak, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych

 

Jakie są może wrażenia po spotkaniu z nowym dyrektorem generalnym LP? Powiem tak: po każdych rozmowach czujemy się lepiej, ale efekty są niestety ciągle takie same.

Pan Dyrektor prowadził zakład usług leśnych, zna więc specyfikę naszej pracy i nasze potrzeby. . Mam nadzieję, że będzie miał zrozumienie dla problemów przedsiębiorców leśnych. Trudno teraz prorokować, jak będzie się układać dalsza współpraca, ale jestem optymistą.

 

 

 

 

 

 

Komentarz

Romuald Roman, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych

 

Wrażenia z obu spotkań mam bardzo pozytywne. Nowy dyrektor generalny LP Adam Wasiak zadeklarował pełną wolę współpracy w sprawach, jakie poruszyliśmy na spotkaniu. Już sam fakt, że chciał się spotkać z delegacją SPL, że znalazł czas na rozmowę, dobrze prognozuje jeśli chodzi o dalszą współpracę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzy pytania do dyrektora generalnego LP Adama Wasiaka

 

Proszę krótko opisać swoje doświadczenia jako przedsiębiorcy leśnego.

W latach 1989–93 pracowałem w zakładzie usług leśnych w Niemczech, który również prowadził swoją działalność na terenie Polski. Był to akurat czas wdrażania usługowego systemu prac leśnych w LP. Było to ciekawe doświadczenie i dzięki niemu miałem okazję poznać problemy usługodawców leśnych.


Czy LP pod Pana kierownictwem będą kupowały harwestery lub forwardery?

Od początku wdrażania w Lasach Państwowych sortymentowej metody pozyskiwania drewna, w wielu jednostkach Lasów Państwowych użytkowane są maszyny wielooperacyjne. Uważam, że ewentualne zakupy takich maszyn mogłyby mieć miejsce tylko w przypadku wymiany wyeksploatowanych egzemplarzy w tych jednostkach. Powiększanie ilości jednostek pracujących z użyciem własnych maszyn wielooperacyjnych nie jest planowane.


Czy, a jeśli tak, to jakie najważniejsze zmiany chciałby Pan wprowadzić w zakresie współpracy LP z zakładami usług leśnych?

Minął zbyt krótki okres czasu, aby móc dokonać rzetelnej analizy dotychczasowej współpracy Lasów Państwowych z przedsiębiorczością leśną. Z pewnością będę starał się poprawiać relacje i współpracę z Zarządem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych. Myślę również, że istotnym elementem współpracy pomiędzy partnerami powinno być wzajemne respektowanie i przestrzeganie prawa.

 

Fot. dyrektora: Andrzej Daniluk

 
Dodano 08:27 25-04-2012


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama