Dodaj do ulubionych

Komisja w Szczecinku

 


Mariusz Czekieryło

 

Stała Komisja do spraw współpracy z firmami usługowymi na terenie RDLP w Szczecinku zebrała się 18 kwietnia w Nadleśnictwie Manowo.

Tematami posiedzenia były: omówienie zagadnień i przyjęcie ustaleń w zakresie szlaków operacyjnych, podsumowanie wyników przetargów na usługi leśne wykonywane w 2012 r. oraz dyskusja na temat sytuacji zakładów usług i występujących problemów.

Na spotkanie przybyli Dyrektor RDLP w Szczecinku mgr inż. Sławomir Cichoń, zastępca dyrektora mgr inż. Sylwester Major, członkowie Komisji ze strony Lasów Państwowych i przedstawiciele przedsiębiorców leśnych oraz zaproszeni goście.

Głównym tematem było omówienie projektu zarządzenia w sprawie zasad udostępniania drzewostanów szlakami operacyjnymi na terenie RDLP w Szczecinku. Punkt po punkcie przeanalizowano każdy paragraf proponowanego zarządzenia.

Dyskusja była ciekawa i owocna, wprowadzono kilka poprawek, które zostały zaakceptowane przez LP i przedsiębiorców leśnych. W trakcie dyskusji na temat szlaków poruszany był temat szerokości środków wykorzystywanych w pozyskaniu i zrywce drewna. Przedsiębiorcy i administracja LP byli zgodni, że należy „dostosować sprzęt do lasu, a nie odwrotnie”, oczywiście zachowując przy tym przepisy BHP.

Następnym tematem było omówienie przetargów na usługi leśne w 2012 r. Niestety w RDLP w Szczecinku, podobnie jak w całym kraju, mamy problem z tzw. „zulami teczkowymi”, które po wygranym przetargu odstępują, za określoną prowizję, prace w jednym lub więcej leśnictwach.

Obecny na spotkaniu przedstawicieli SPL przedstawił kserokopię oferty firmy konkurencyjnej, w której były mało czytelne kwoty netto – brutto, ponadto kilka załączników zawierało niewypełnione miejsca, były jedynie podpisane i opieczętowane. Komisja przetargowa, na prośbę oferenta, kilkukrotnie przedłużała termin uzupełnienia oferty.

Czas ten potrzebny był „zulowi teczkowemu” do tego, aby wykorzystując sytuację przegranych firm w innych nadleśnictwach, w zamian za obietnicę pracy, „udostępnili” pracowników i sprzęt, co konieczne było do uzupełnienia oferty. Dyrektor zapowiedział w tej sprawie kontrolę w tym nadleśnictwie.

W czasie dyskusji poruszono temat kryteriów oceny wyboru ofert na usługi leśne w 2012 r . Na poprzednim posiedzeniu Komisji, które odbyło się 17 października 2011r., omawiano zarządzenia nr 36 z 11 sierpnia 2011 r. Dyrektora Generalnego LP.

Opracowano wówczas kryteria oceny ofert: 90% cena, 10% sprzęt (leasing lub własność ) lub wykształcenie leśne . Niestety, jak to w życiu bywa, słowo „zalecam” nie znaczy to samo co „polecam”, więc nie wszystkie nadleśnictwa w swoich SIWZ dostosowały się do tych zaleceń

Komisja od momentu powołania w 2011 roku spotyka się średnio raz na kwartał. Współpraca układa się dobrze, obie strony wykazują wolę porozumienia i zdroworozsądkowego podejścia do rozwiązywania problemów.

Mariusz Czekieryło jest członkiem Komisji i Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych w Szczecinku

fot. Nadleśnictwo Manowo

 

Więcej na ten temat i nasz komentarz w czerwcowym wydaniu "Nowej Gazety Lesnej"
Dodano 07:40 30-05-2012


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama