Dodaj do ulubionych

Eksperci na konferencji "Drogi a zwierzyna"


Drogowcy, leśnicy, samorządowcy, funkcjonariusze policji – przedstawiciele wielu branż spotkali się na konferencji „Drogi a zwierzyna” w Grodzisku Mazowieckim.
28 stycznia w hotelu GRODZISKO w Grodzisku Mazowieckim odbyło się spotkanie szkoleniowe, które zgromadziło szerokie grono osób zainteresowanych kwestiami związanymi z bezpiecznymi przejściami dla zwierząt.
Konferencję zorganizowała GAZETA LEŚNA we współpracy z Katedrą Inżynierii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Patronat nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Kampinoski Park Narodowy.
Podczas spotkania prowadzonego przez prof. Andrzeja Czerniaka z UP w Poznaniu i Rafała Jajora – redaktora naczelnego GAZETY LEŚNEJ poruszono niezwykle istotne kwestie dotyczące projektowania dróg w taki sposób, aby były one bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt.
Konferencję podzielono na dwie części. W pierwszej uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania prelekcji przybliżających problemy bezpieczeństwa zwierząt i ludzi na drogach oraz torach kolejowych. Swoje referaty wygłaszali: prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak  - „Ocena kierunków działań ograniczających wpływ dróg na zwierzynę”, dr inż.  Łukasz Tyburski z Kampinoskiego Parku Narodowego – „Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny”, technolog i wykonawca, Konrad Harat – „Drogi a zwierzyna – technologia betonu w praktyce”, Karol Zemanek z firmy CAT TRAFFIC – „Przeciwdziałanie kolizjom drogowym z udziałem dzikich zwierząt przez zastosowanie elektronicznych „ogrodzeń drogowych”, Joanna Żyłkowska z firmy NEEL – „Kolizje pociągów ze zwierzętami – przyczyny, skutki, zapobieganie”, Wojciech Walaszek z Pietrucha Group – „Trwałe i przyjazne rozwiązania w budowie dróg na terenach leśnych” oraz Mariusz Peroński z firmy ViaCon – „Nowoczesne i ekologiczne rozwiązania dla infrastruktury leśnej”.
Po wysłuchaniu prelekcji zebrani mieli okazję wziąć udział w dyskusji panelowej moderowanej przez prof. Czerniaka. Panel był okazją do wymiany poglądów i doświadczeń związanych z projektowaniem, budowaniem i utrzymaniem przejść dla zwierzyny. Podjęto również dyskusję na temat zasadności budowania takich przejść. Wiele emocji wzbudziły głosy dotyczące odpowiedzialności za zwierzęta, które uległy wypadkowi na drodze.
Warto zwrócić uwagę na budujące wnioski uczestników dyskusji. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, iż w celu budowania przejść dla zwierząt , które będą prawidłowo spełniały swoją rolę, należy zjednoczyć działania przedstawicieli różnych dziedzin już na etapie planowania i konstruowania przejścia oraz objęcie monitoringiem jego powstawanie w celu dokonywania niezbędnych korekt.
Drugą część konferencji stanowiła wizyta studyjna – przejazd do przejścia dla zwierząt nad DK 50 w okolicach Żyrardowa (teren należący do nadleśnictwa Radziwiłłów). Podczas wizyty studyjnej uczestnicy mieli także okazję poznać sposób działania kolejowego systemu ochrony zwierząt.
Dodano 13:36 25-01-2016


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama