Dodaj do ulubionych

Unijna Strategia

Unia Europejska pracuje nad wprowadzeniem Strategii, która ma zwiększyć zasięg obszarów chronionych na kontynencie. Lasy Państwowe obawiają się konsekwencji wdrożenia tych zmian.

W sprawie wdrażanej unijnej Strategii, LP już na początku lutego zorganizowały konferencję online z udziałem przedstawicieli przemysłu drzewnego, przedsiębiorców leśnych i świata nauki.

Przygotowano na nią specjalne opracowania z wykresami, z których można dowiedzieć się o co chodzi w unijnej Strategii.


Jej kluczowym celem jest objęcie ochroną ścisłą 10 proc. powierzchni lądowej Unii Europejskiej. Co to zdaniem LP oznacza dla Polski?

Szkody dla branży
W komunikacie Komisji Europejskiej zapisano, że „na obszarach objętych ochroną ścisłą zabronione będą łowiectwo, rybołówstwo i leśnictwo oraz ‘praktyki wydobywcze’.
Strategia zakłada zdefiniowanie, mapowanie, monitorowanie i ochronę ścisłą wszystkich pozostałych w UE lasów pierwotnych i starodrzewów”.

LP zakładają, że ochroną ścisłą „z oczywistych powodów” nie będą objęte grunty orne, łąki czy tereny zabudowane, dotyczyć to będzie głównie lasów – zwłaszcza starych drzewostanów.


Obliczono jak to ma wyglądać w przypadku Polski: „10 proc. powierzchni lądowej to 3,12 mln ha, jeśli odejmiemy parki narodowe i rezerwaty (0,348 mln ha), to należy dojść do wniosku, że ochroną ścisłą należy dodatkowo objąć powierzchnię ok. 2,75 mln ha” – czytamy w prezentacji, którą przygotowały Lasy.


LP przewidują, że ochroną ścisłą zostaną objęte lasy należące do Skarby Państwa (w zarządzie PGL LP), a nie lasy prywatnych właścicieli, którzy mogliby się domagać za to rekompensaty.


Co to oznacza dla Lasów i tym samym branży leśnej?
„Skutkiem wdrożenia ochrony ścisłej na powierzchni 2,75 mln hektarów, może być spadek pozyskania surowca drzewnego w PGL LP nawet o 50 proc. (proporcjonalnie do pozyskania surowca w poszczególnych klasach wieku), czyli o około 20 mln m³. Spadek przychodów może być jeszcze większy, ponieważ w drzewostanach starszych pozyskiwane są najcenniejsze sortymenty”. Wpłynie to znacząco na rynek branży leśnej w Polsce.

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ
Dodano 10:56 23-02-2021


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama