Dodaj do ulubionych

Zule – Lasy Państwowe: kryzys zaufania

„30 lat współpracy prywatnego sektora usług leśnych z Lasami Państwowymi to w większości czas złych doświadczeń, które spowodowały kryzys zaufania” – pisze Polski Związek Pracodawców Leśnych do nowego p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych.


„…odczuwaliśmy przeważnie bardziej brak dobrej woli niż wolę partnerskiego dialogu. Jeżeli zaś poczyniono jakieś kroki w odpowiedzi na nasze prośby, po jakimś czasie następowało odejście od zapisanych regulacji, z reguły w mało honorowy sposób” – czytamy w liście PZPL.


Związek postuluje sformułowanie polityki LP wobec sektora usług leśnych i jej trwałego zapisu „bez możliwości interpretacyjnego działania jednostek podległych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych”. PZPL wymienia także niektóre z najważniejszych spraw do załatwienia:


•    "podjęcie razem z naszym środowiskiem niezwłocznych prac nad certyfikowaniem firm leśnych, jako pierwszego ogniwa w łańcuchu dostaw. Certyfikowanie firm niejako przy okazji ubiegania się o certyfikat np. FSC jest niewłaściwe;


•    podjęcie niezwłocznych prac nad certyfikatem umiejętności dla drwali, chociażby na wzór certyfikatów organizacji EFESC, jak to ma miejsce w większości krajów Europy. Środowisko nasze zdecydowanie chce położyć tamę lawinowo rosnącej liczbie wypadków przy pracy w lasach, dotykającej w większości osoby samozatrudnione. Polski Związek Pracodawców Leśnych ma gotową koncepcję wdrożenia takiego certyfikatu;


•    proponujemy szereg działań, które realnie przełożą się na konkretne prośrodowiskowe działanie, a to: duże pakiety w zamówieniach publicznych obejmujące po kilka leśnictw z koncentracją pozyskiwania drewna np. w 2–3 miesiącach w kolejnych leśnictwach z preferencją maszynowego pozyskiwania drewna i ograniczoną ilością sortymentów (…)


•    wyłączenie z gospodarki leśnej całych wydzieleń – zamiast rozproszonych kęp i pojedynczych obumierających drzew – gdzie pozyskiwanie drewna jest utrudnione np. ze względu na nadmierną wilgotność gleby, ukształtowanie terenu, niedostępność dróg wywozowych itp. (…)


•    w trosce o jakość gospodarki leśnej, szczególnie związanej z hodowlą lasu, docenienie doświadczenia pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach usług leśnych poprzez uwzględnianie tego doświadczenia w kryteriach pozacenowych podczas przetargów;


•    podjęcie wspólnie z nami prac nad odbudową kształcenia kadr robotniczych dla gospodarki leśnej".
 
W piśmie Związek wyraża duże rozżalenie środowiska pracodawców leśnych:


„Na razie nasza praca jest opłacana poniżej analogicznej pracy świadczonej w innych sektorach gospodarki, przedsiębiorcy leśni są niedoceniani przez biznesowych partnerów, a nasze postulaty są ignorowane w imię doraźnych korzyści, niekoniecznie służących Państwu i Narodowi”.  

 
 
Dodano 14:43 27-05-2021


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama