Dodaj do ulubionych

Nowe zasady waloryzacji

Automatyczna waloryzacja o połowę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych – to nowość w umowach na usługi leśne.
 

W dniu 7 października 2022 Sejm uchwalił ustawę, która będzie miała istotny wpływ na przyszłoroczne zamówienia w usługach leśnych. W zasadzie ta ustawa już ma wpływ, ale na postępowania przetargowe. Wielu z czytelników zapewne zauważyło, że po ogłoszeniu przetargów na platformach pojawiały się komunikaty o zmianie umieszczonej tam wcześniej dokumentacji. Zamawiający publikowali nowe wzory umów, a w nich dopisany paragraf 16a. To tam właśnie znalazły się rozwiązania, które wymusiła wspomniana na wstępie ustawa.

Mechanizm waloryzacji
Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem prawa przetargowego, klauzule waloryzacyjne musiały pojawić się w każdej umowie zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Doświadczyli tego na swojej skórze przedsiębiorcy leśni. Ci, którzy zawierali umowę na dwa, trzy, a nawet cztery lata, mogli liczyć na waloryzację.

Jej mechanizm był jednak (i nadal jest) moim zdaniem wadliwy. W efekcie nieprecyzyjnych zapisów nadleśnictwa potrafiły skutecznie opierać się podwyżkom, czego skądinąd dowodzi ciekawy, toczący się proces przed jednym z sądów. Mam nadzieję napisać o nim więcej, kiedy się wreszcie skończy, oby z korzyścią dla firmy leśnej.


Ci, którzy zawierali umowę na rok, nie mieli gwarantowanej waloryzacji, czego boleśnie doświadczyli w mijających miesiącach. Wdrożona przez Lasy Państwowe tzw. rekompensata paliwowa nie załatwiła wszystkiego, do tego stopnia, że wciąż zdarza mi się odbierać telefony z pytaniem, jak wycofać się z nieopłacalnego pakietu przed jego zakończeniem.


W przyszłym roku będzie inaczej. Wspomniany paragraf 16a wprowadza nowy mechanizm waloryzacji. Podwyżka będzie oparta na wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał, publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Już teraz należy poczynić istotną uwagę – ten wskaźnik, to nie to samo, co powszechnie dyskutowana inflacja roczna.

Dla zobrazowania podam, że w trzecim kwartale bieżącego roku wyniósł on w stosunku do poprzedniego kwartału 3,1 proc., w drugim kwartale wyniósł 5,8 proc. w stosunku do pierwszego kwartału, a w pierwszym kwartale – 3,8 proc. Podwyżka w umowach z nadleśnictwami będzie obliczana w odniesieniu do komunikatu z GUS za pierwszy i drugi kwartał 2023. Jeżeli strony podpiszą umowę później niż publikacja danych za pierwszy kwartał, do podwyżki będą miały zastosowanie dwa najbliższe wskaźniki, licząc od dnia podpisania umowy.


Wykonawca będzie mógł spodziewać się podwyżki tylko raz, po ogłoszeniu drugiego ze wspomnianych komunikatów. Biorąc pod uwagę daty publikacji, o korekcie umów zawartych na początku roku będzie zatem mowa nie wcześniej niż po połowie lipca. Waloryzacja nie będzie wymagała zawarcia aneksu. To nadleśnictwo poinformuje zakład usług leśnych w formie pisemnej o nowych stawkach. Bez obaw, w zmienionej umowie znalazł się matematyczny wzór, który wyklucza dowolność. To w mojej opinii ewidentna zaleta rozwiązania – nie ma marginesu na niedopowiedzenia lub nieporozumienia.


Do wzoru podstawimy stawkę jednostkową przemnożoną najpierw przez procentowy wskaźnik inflacji za pierwszy kwartał, do tego dodamy stawkę jednostkową przemnożoną przez procentowy wskaźnik inflacji za drugi kwartał i wszystko dodatkowo podzielimy na pół. Innymi słowy, podwyżka będzie faktycznie odzwierciedlała połowę kwartalnego wzrostu cen i usług.

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ


 
Dodano 12:05 28-11-2022


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama