Dodaj do ulubionych

Prawo Pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) działa globalnie na rzecz poprawy Prawa Pracy, również w leśnictwie.

MOP, z angielskiego ILO (International Labour Organization) jest wyspecjalizowaną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to ciało jedyne w swoim rodzaju w całym ONZ, bowiem opiera się na trójpartyjnej strukturze, zrzesza reprezentantów: pracodawców, pracowników i rządów, którzy wspólnie wypracowują standardy na rzecz poprawy warunków pracy.

Czym jest MOP?
Organizacja ma długą historię, w 2019 r. obchodziła stulecie działalności, a powstała w wyjątkowych okolicznościach – jako część Traktatu Wersalskiego, kończącego I wojnę światową.

To właśnie wtedy ówcześni aktywiści dostrzegli potrzebę ucywilizowania rynku pracy w rozpędzającej się w epoce industrialnej. Krzewienie sprawiedliwości społecznej wciąż pozostaje ważnym aspektem działalności MOP, chociaż dzisiaj wciąż aktualne problemy przybrały zupełnie inną formę. Współcześnie duży nacisk kładziony jest na walkę z niewolnictwem, wyzyskiem dzieci oraz równouprawnienie w dostępie do rynku pracy.


MOP zrzesza przedstawicieli 187 państw, w tym Polski. Głównymi organami organizacji są Międzynarodowa Konferencja Pracy, Ciało Zarządcze i Międzynarodowe Biuro Pracy. Owocem działalności MOP są zaś konwencje, zalecenia, standardy pracy, polityki programy.


Spośród powyższych jedynie konwencje stanowią wiążące akty prawa. To do nich też odnoszą się standardy FSC w aspektach poruszających dobrobyt pracowników i bezpieczeństwo świadczonej przez nich pracy. Konwencje obowiązują wszystkie państwa przynależące do MOP. Rekomendacje zaś nie są wiążące, ale najczęściej stanowią wskazówki do interpretacji i wdrażania ogólnie ujętych postanowień wyższych rangą przepisów.


Kolejnym polem działalności MOP są audyty, mające na celu kontrolę prawidłowego wdrażania konwencji przez państwa, które je ratyfikowały. Organizacja oferuje w tym zakresie wsparcie techniczne i konsultacje społeczne.

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ


 


 
Dodano 16:06 27-03-2023


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama