Dodaj do ulubionych

Drogi w lasach

Lasy Państwowe przebudowują i remontują już istniejące drogi w lasach, potrzeby w tym zakresie są wciąż ogromne.

Obecnie na gruntach Lasów Państwowych jest około 107 tys. km dróg leśnych. Ta liczba różni się od tej, którą dotychczas przyjmowano w LP, czyli ok. 182 tys. km dróg na podstawie badań z 2006 r. To wynik szczegółowej inwentaryzacji, którą przeprowadziły w ostatnich latach Lasy (wprowadzając jednolitą metodykę ewidencjonowania). Aktualnie LP pracują nad  racjonalizacją sieci dróg leśnych, tak zwanym operatem drogowym. To zadanie priorytetowe, bo kompletna sieć dróg leśnych jest niezbędna do prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej. Umożliwia sprawne poruszanie się maszyn, a także zabezpiecza na wypadek pożaru.

Racjonalizacja sieci
Rocznie Lasy Państwowe przeznaczają średnio około 300 mln złotych na budowę dróg. W latach 2010 – 2016 w sumie wydano na ten cel prawie 2,5 mld złotych. – To duża kwota, jednak potrzeby w tym zakresie są wciąż ogromne. Znaczenie dróg będzie wzrastać zarówno ze względów gospodarczych jak i bezpieczeństwa przeciwpożarowego – podkreśla Piotr Młynarczyk, naczelnik wydziału infrastruktury DGLP. Jednak obecnie Lasy częściej przebudowują i remontują już istniejące drogi, a rzadziej budują nowe. Rocznie tych nowych powstaje 1000 – 1200 km. Kompletna inwentaryzacja sieci dróg leśnych ma być gotowa do końca 2019 roku, na razie nadleśnictwa opracowują dane i analizują swoje zapotrzebowanie w tym, zakresie. – Połowa nadleśnictw ma już operaty drogowe w lepszej lub gorszej jakości.  Jednocześnie przygotowywany jest moduł SILP (System Informatyczny Lasów Państwowych przyp.red.) Infrastruktura, pozwalająca na skuteczne wykorzystanie powyższych danych. Moduł jest teraz w fazie testów. Zasadniczo główne drogi mamy już zinwentaryzowane – wyjaśnia naczelnik Piotr Młynarczyk. Celem racjonalizacji infrastruktury drogowej jest ujednolicenie standardów rozmieszczenia dróg leśnych, poprawa koordynacji działań, optymalizacja danych informatycznych dotyczących dróg leśnych.

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ
Dodano 13:54 25-04-2017


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama