Dodaj do ulubionych

Spotkanie PLIG - LP

O katalogach i elektronicznym pomiarze drewna dyskutowano podczas spotkania przedsiębiorców leśnych z kierownictwem Lasów Państwowych.

 

Rozmowy odbyły się 30 maja w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Przypomnijmy, że spotkanie było pomysłem Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej, która już na początku marca br. zwróciła się do DGLP z propozycją zorganizowania seminarium dotyczącego nowelizacji „Katalogów pracochłonności prac leśnych”. Rozmowy w Warszawie dotyczy stanu zaawansowania prac badawczych prowadzonych na zlecenie DGLP przez ORWLP w Bedoniu w zakresie weryfikacji opracowanego w 2013/2014 i 2015 roku „Katalogu pracochłonności prac leśnych”, a także stanu prac zleconych przez DGLP Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu w zakresie „Opracowania systemu elektronicznego pomiaru drewna”.

Ze strony LP obecni byli: Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny, zastępcy dyrektora generalnego Krzysztof Janeczko i Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, naczelnik wydziału użytkowania lasu w DGLP Robert Wielgosz, dyrektor ORWLP w Bedoniu Tomasz Modliński wraz ze współpracownikami, a także jako bezpośredni organizator spotkania Krzysztof Knop piastujący w DGLP stanowisko ds. przedsiębiorczości leśnej. W rozmowach uczestniczył także dr hab. Piotr Mederski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który kieruje zespołem pracującym na zlecenie DGLP nad projektem związanym z elektronicznym pomiarem drewna. Stronę przedsiębiorców leśnych, poza PLIG, reprezentowało też Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych.

Piotr Mederski przedstawił stan prac swojego zespołu, pracującego nad projektem któremu nadano nazwę Elektro. Zadaniem grupy jest opracowanie polskiego, autorskiego systemu elektronicznego pomiaru drewna. Pilotażowe pierwsze pomiary stosów mają być w listopadzie 2017 r. Wątpliwości przedsiębiorców budził sens wydawania ok. 2 mln zł LP na  opracowywanie własnego, autorskiego systemu, a nie skorzystanie już z gotowych rozwiązań, np. dostępnej już na polskim rynku aplikacji iFovea.
Jak mówi dr Mederski w tej gotowej aplikacji są większe wymagania w trakcie dokonywania pomiaru. Np. szerokość stosu musi być zmierzona taśmą. Trzeba też bardzo precyzyjnie robić zdjęcia stosu. Błędy te mają być eliminowane w autorskim systemie Elektro. Dyrektor Tomaszewski z kolei mówił, że iFovea nie będzie nigdy suwerennym systemem LP, a to stanowi dla Lasów problem. Bo po pierwsze jest to kosztowne, a po drugie baza danych, czyli informacje o pomierzonych stosach są na serwerze właściciela systemu, a nie na serwerze LP. A na to, jak mówił Tomaszewski, LP nie może się zgodzić. Ale można iFovea włączyć w
w zakres prac zespołu dra Mederskiego. – Zulowcy wyprzedzili LP, bo oni już ten system stosują. Elektro też ma być w przyszłości udostępniony zulom. Możliwe będzie wówczas by przedsiębiorca leśny, czy jego pracownik, zmierzył stos bezpośrednio po jego ułożeniu, jeszcze przed odebraniem przez leśniczego – tłumaczył Konrad Tomaszewski.
Rafał Selwakowski z ORWLP w Bedoniu, który kieruje zespołem opracowującym katalogi pracochłonności, przedstawił etapy obecnie prowadzonych prac:
1) Opracowanie założeń techniczno-organizacyjnych
2) Mierzenie faktycznego czasu pracy i pozostałych elementów nakładu czasu, związanych z procesem produkcji
3) Wyliczenie niezbędnych elementów nakładu czasu wykonania produktu – usługi, z uwzględnieniem: prawa, stosowanych środków produkcji, przedmiotów pracy, przeciętnych możliwości człowieka
4) Ustalenie ekonomicznie uzasadnionej organizacji pracy w tym procesów towarzyszących, mających wpływ na ostateczny koszt produkcji.
Prace są prowadzone obecnie nad: zagospodarowaniem, pozyskaniem maszynowym, pozyskaniem pilarką, zrywką oraz podwozem.
Specjaliści z Bedonia wykonali m.in. 37 fotografii dnia roboczego oraz 1814 chronometraży poszczególnych czynności. Jeden chronometraż jest to dokładnie zmierzony jeden cykl technologiczny: np. od przygotowania stanowiska, przez ścinkę, okrzesywanie do manipulacji. Jak mówił Selwakowski, najbardziej skrytykowana poprzednio część katalogu, czyli pozyskanie pilarką, została oddana niezależnemu zespołowi naukowemu do weryfikacji. Zespół pod kierownictwem Arkadiusza Orłowskiego z SGGW sprawdza poprawność wyliczeń, metodyki itp. W kolejnym etapie ma być dokonana próba testowa polegająca na wyliczeniu pracochłonności do planu pozyskania w wybranych nadleśnictwach.
Dyrektor Tomaszewski zarządził kolejne spotkanie na temat poruszanych spraw za miesiąc.
Przeczytaj szczegółową relację ze spotkania PLIG – LP (klik)

Tekst powstał na podstwie notatki PLIG ze spotkania w DGLP w dniu 30 maja 2017 r.
Dodano 13:23 31-05-2017


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama