Dodaj do ulubionych

Wycofanie certyfikatu PEFC

Akredytowana jednostka certyfikująca w systemie PEFC, UDT-Cert, wycofała certyfikaty wydane w certyfikacji grupowej dla trzech nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Jeszcze w kwietniu certyfikat utraciły: Nadleśnictwo Białowieża (certyfikat nr. CSL/722/2/2017), Nadleśnictwo Browsk (certyfikat nr CSL/722/5/2017) oraz Nadleśnictwo Hajnówka (certyfikat nr CSL/722/14/2017).

Certyfikaty zostały wycofane w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z dnia 17 kwietnia br., w którym Trybunał stwierdza, iż Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na niej z mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, a także a także dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
Źródło: PEFC Polska
Dodano 12:49 22-05-2018


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama