Dodaj do ulubionych

O drogach w Dobieszkowie

 

 

Z technologiami do budowy i utrzymania dróg leśnych oraz ofertą maszyn w tym zakresie zapoznali się uczestnicy konferencji „Drogi leśne – technologie i maszyny w praktyce”, organizowanej przez GAZETĘ LEŚNĄ

W spotkaniu wzięło udział 120 przedstawicieli Lasów Państwowych, świata nauki, samorządów, firm wykonujących prace drogowe, firm dostarczających maszyny i technologie drogowe, firm z branży budowlanej.
Wydarzenie, które odbyło się 26 października 2018 r., w Dobieszkowie koło Strykowa, ma już swoją tradycję. Była to już bowiem III edycja konferencji organizowanych przez naszą gazetę w ramach cyklu „Międzybranżowych Spotkań Ekspertów”. Swoją ofertę związaną z budową i utrzymaniem dróg leśnych zaprezentowało 10 firm.

Finansowanie i realizacja
Każda z naszych konferencji drogowych dostarcza sporo aktualnych informacji na temat budowy i utrzymania dróg leśnych. Tak było również w Dobieszkowie, gdzie dr hab. inż. Grzegorz Trzciński z Katedry Użytkowania Lasu SGGW, przedstawił nowatorską, chociaż nie nową, technologię budowy drogi leśnej na podbudowie drewnianej.

W tej technologii trakty wykonywano już w średniowiecznej Polsce. – Badania wykonanych w tej technologii inwestycji dały dobre wyniki w zakresie nośności – uzasadniał Grzegorz Trzciński.

Z kolei Piotr Młynarczyk, naczelnik Wydziału Infrastruktury DGLP opowiedział o tym w jakim kierunku idzie rozwój infrastruktury drogowej w Lasach Państwowych. Jak zaznaczył co roku Lasy przeznaczają spore środki na budowę dróg leśnych. W 2017 r. było to 322 mln, w tym roku planowano 400 mln zł. – Niestety z różnych powodów jedynie 60 – 80 procent tej kwoty będzie wykorzystane. 110 mln zł ma być przeznaczone na wsparcie budowy dróg samorządowych, to bardzo ważne dla tych gmin, czy powiatów, ponieważ często bez udziału pieniędzy LP nie miałyby szans na budowę dróg – tłumaczył naczelnik Młynarczyk.
Przypomniał, że w Lasach trwa praca nad opracowaniem Operatów Drogowych, czyli kompletnej sieci dróg leśnych. Pracuje też zespół, który zajmuje się analizą posiadanej już infrastruktury – swoje wnioski ma przedstawić z początkiem 2019 r. Operaty Drogowe mają być gotowe do 2020 roku.

Szansą dla rozwoju infrastruktury leśnej jest właśnie kooperacja LP z samorządami. Rocznie wpływa do Lasów około kilkuset wniosków jednostek różnego szczebla o dofinansowanie budowy dróg publicznych. Przyjmowanych jest około 40 – 50.
LP wspierają budowę dróg samorządowych (gminnych, powiatowych), gdyż transport drewna odbywa się w większości właśnie po tych traktach. Samochody wywozowe z drewnem jadą co prawda pierwsze kilometry przez las, ale potem wjeżdżają na drogi gminne czy powiatowe.

Założeniem LP jest, by w przyszłości kilometr drogi finansowany przez LP nie był droższy niż 1,5 mln zł. Chodzi o to, że Lasy mogą finansować drogę w zakresie w jakim uczestniczy ona w transporcie leśnym, a już niekoniecznie powinny finansować idące wzdłuż drogi wodociągi czy inną infrastrukturę. Wielkość dofinansowania jednej inwestycji nie będzie mogła przekroczyć 3 mln zł.

Arkadiusz Kuliberda, naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji RDLP w Łodzi przybliżył z kolei problematykę drogownictwa leśnego na swoim terenie. W tamtejszej dyrekcji drogi leśne są wykonywane przede wszystkim w nawierzchni tłuczniowej. Do szkółek leśnych robi się nawierzchnię betonowe, a na łącznikach z drogami publicznymi – beton wałowany.

Naczelnik Kuliberda przedstawił problemy, jakie inwestor, czyli Lasy Państwowe napotykają na każdym etapie realizowania inwestycji drogowej. Począwszy od planowania, zapewnienia finansowania, poprzez przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwoleń, wybór wykonawcy i inspektora nadzoru budowlanego, aż po odbiór robót i ich rozliczenie.
– Bardzo ważne jest monitorowanie inwestycji, stworzenie harmonogramu prac i wymaganie od wykonawcy przestrzegania terminów w nim zawartych – podkreślał. Arkadiusz Kuliberda zwracał uwagę, że Lasy muszą szczegółowo analizować dokumentację przedstawioną przez wykonawcę, powinny również zadbać o systematyczne z nim spotkania, jak również z inspektorem nadzoru.
– Ważna jest wewnętrzna samokontrola, te spotkania i monitoring wykonawcy, bez tego nie można naprawić rzeczy, które po drodze zostały zepsute. Łatwiejszy jest również odbiór końcowy – przekonywał.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budują drogi
Według ostatniej inwentaryzacji LP, na gruntach Lasów jest około 107 tys. km dróg leśnych, jednak potrzeby w zakresie ich budowy wciąż są duże. Stąd tak ważne jest zapoznanie się z ofertą firm – dostawców sprzętu i technologii do budowy dróg.

Podczas konferencji w Dobieszkowie o swoich urządzeniach do remontów, przebudowy i budowy dróg opowiedział przedstawiciel OŚRODKA TECHNIKI LEŚNEJ W Jarocinie.

Reprezentant LOTOS ASFALT omówił zalety zastosowania dróg asfaltowych, a VIACON – rur stalowych, z tworzyw sztucznych i konstrukcji z blach falistych wykorzystywanych przy budowie dróg.

Stabilizatory FAE – zostały przedstawione przez firmę UTECH, LHOIST zaprezentował technologie stabilizacji wapnem palonym, GRILTEX zaproponował użycie geokompozytu i geowłókniny.

Firma PIETRUCHA przyjechała do Dobieszkowa ze swoją ofertą georusztów i grodzic winylowych, EWPA – firma z branży budowlanej ma w swojej ofercie również maszyny do budowy dróg m.in. równiarkę, KOMPANIA LEŚNA ma m.in. wykaszarkę Ilsbo do oczyszczania poboczy dróg, a VITTEX  płyty z polietylenu do budowy dróg tymczasowych.

Nie obyło się oczywiście bez pokazu maszyn na specjalnym poligonie obok sali konferencyjnej. Swoje możliwości wykorzystania w czasie budowy dróg pokazały dwa rozdrabniacze z OTL JAROCIN, równiarka CASE VHP z firmy EWPA. Prezentowane były mulczery FAE oferowane przez firmę UTECH.
Konferencja była objęta honorowym patronatem Dariusza Pieniaka, Dyrektora RDLP w Łodzi. Patronat internetowy sprawował portal FIRMYLESNE.pl
Dodano 11:19 29-10-2018


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama