Dodaj do ulubionych

Prace nad umaszynowieniem sadzenia w LP

Specjalny zespół zadaniowy w Dyrekcji Generalnej zajmie się opracowaniem rozwiązań ułatwiających stosowanie maszyn przy pracach z zagospodarowania lasu. Pomysł ten zaproponował Polski Związek Pracodawców Leśnych.


Przypomnijmy, podczas spotkania PZPL i dyrektora generalnego LP Andrzeja Koniecznego 14 września w Warszawie, Rafał Jajor zaproponował powołanie zespołu złożonego z przedstawicieli LP i przedsiębiorców, który opracowałby wytyczne w sprawie wprowadzenia do stosowania w LP takiego przygotowania gleby pod odnowienia, by możliwe było łatwiejsze stosowanie sadzarek oraz potem koszenie mechaniczne: odpowiednimi maszynami zaczepianymi do ciągnika rolniczego lub miniciągnikami z kosiarkami. Wymaga to jednak większego odstępu między rzędami sadzonek niż dotychczas, najlepiej 1,6-1,7 m.


Poszerzenie międzyrzędów poparł wówczas Jan Wiśniewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Gidle, który rozwiązanie to stosuje od lat, a dyrektor generalny LP obiecał powołanie specjalnego zespołu. Stało się tak 5 października. Na czele zespołu stanął Jan Wiśniewski, a Polski Związek Pracodawców Leśnych wydelegował do pracy w nim swoich przedstawicieli.

 
Dodano 19:09 26-10-2020


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama