Dodaj do ulubionych

Zbiór nasion w lesie


Zebranie odpowiedniego materiału nasiennego to warunek wyhodowania nowego pokolenia drzew.

Co roku w lasach pozyskuje się tony nasion z drzew stojących lub ściętych na ten cel. Oprócz podstawowych gatunków lasotwórczych, mających znaczenie gospodarcze, pozyskiwane są również nasiona gatunków biocenotycznych (niespełniających norm produkcyjnych).

Zebrane nasiona służą do wyhodowania sadzonek w szkółkach, a następnie do wykonania odnowień, zalesień, poprawek, sprzedaży detalicznej, a cześć z nich jest gromadzona w Leśnym Banku Genów.

Pozyskiwanie nasion
Zbiór nasion przeprowadzany jest wyłącznie w specjalnie wyznaczonych drzewostanach, które są zarejestrowane w bazie nasiennej. Bazę tworzą: wyłączone drzewostany nasienne (WDN), gospodarcze drzewostany nasienne (GDN), drzewostany zachowawcze oraz drzewa doborowe. W Lasach Państwowych do wyhodowania nowych sadzonek nie wykorzystuje się nasion niewiadomego pochodzenia.


Wyłączony drzewostan nasienny jest wybrany spośród gospodarczych drzewostanów nasiennych, wyłączony od wyrębu i przeznaczony do intensywnej produkcji nasion. Drzewostan nasienny gospodarczy dostarcza danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych nasion na potrzeby odnowieniowe i zalesieniowe oraz do odnowienia naturalnego przed wyrębem.

Drzewostan zachowawczy natomiast jest wytypowany do zachowania puli genetycznej ze względu na jej określone cechy, a drzewo doborowe to takie, które wyróżnia się najlepszymi cechami zdrowotnymi.

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę "Nowej Gazety Leśnej"!

WIĘCEJ

 

Dodano 12:21 26-08-2021


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama