Dodaj do ulubionych

Za mało na usługi

Przetargi na usługi leśne jeszcze trwają. W wielu nadleśnictwach po dwóch czy trzech turach postępowań nie udało się ciągle znaleźć wykonawców na część pakietów.


Ponieważ ten proces jest kluczowy dla sytuacji całej branży usług leśnych, poprosiliśmy wszystkie regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w Polsce o informacje dotyczące pierwszych postępowań, a także aktualnego stanu procesu przetargowego w ich jednostkach.

Dane przysłało nam 8 z 17 RDLP.


W trakcie dosyłania informacji otrzymaliśmy od RDLP w Gdańsku odpowiedź, w której dyrekcja odmówiła przesłania nam informacji, ponieważ „dane dotyczące zamówień są publicznie dostępne dla wszystkich zainteresowanych, w tym mediów”, a także dlatego, że „publikowanie cząstkowych i na obecnym etapie niepełnych nt. wyników przetargów, może utrudnić dochowanie zasad uczciwej konkurencji”.


Słowo w słowo taką samą odpowiedź otrzymaliśmy następnie od RDLP w Zielonej Górze, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu oraz Łodzi i niemal identyczną z RDLP w Szczecinie.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że sami możemy zebrać dane o cząstkowych wynikach przetargów, tak też uczyniliśmy rok temu. Przy ogromie wykonanej pracy, we współpracy z fachowcami, udało się wówczas przeanalizować sytuację w 14 z 17 RDLP.

Dla jednostek Lasów, które mają dane zliczone, jest to zdecydowanie mniej pracochłonne zadanie.

Odmowę udostępnienia danych odbieramy zatem jako niepotrzebny wyraz braku kooperacji. Jednocześnie dyrekcjom, które pomogły nam w opracowaniu raportu, dziękujemy.


Co wynika z danych udostępnionych przez 8 dyrekcji?

Średnio aż na 8 proc. pakietów w pierwszych postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta. Oferty zuli w pierwszych postępowaniach były wyższe od wyceny
nadleśnictwa średnio o 7 proc. Nadal nie ma wyłonionego wykonawcy dla średnio 38 proc. pakietów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


O ile procent oferty zuli są wyższe (kolor zielony) lub niższe (czerwony) od wyceny nadleśnictw w poszczególnych RDLP i średnio dla 8 RDLP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan na okres 30.11.2022 – 9.12.2022

 

 

Przetargi na usługi leśne wykonywane w roku 2023 w 8 RDLP