Dodaj do ulubionych

Pilarka w samowyrobie

Osoby wykonujące samowyrób powinny zdawać sobie sprawę z zagrożeń podczas pracy w lesie i stosować się do przepisów BHP.

Z pewnością wielu zulowców spotyka w lesie osoby wyrabiające opał, zbierające gałęzie, czasem używające do tego pilarki. To ludzie dokonujący samowyrobu, czyli pozyskania drewna kosztem i staraniem nabywcy na mocy umowy z nadleśnictwem.
Czy przy tej czynności mogą oni używać pilarki i czy muszą w związku z tym posiadać stosowane uprawnienia? Zapytaliśmy o to w kilku dyrekcjach regionalnych LP.

Z różnym podejściem
Generalnie większość zapytanych przez nas jednostek zezwala na używanie pilarek, bez uprawnień, ale na własną odpowiedzialność.
W RDLP w Krakowie konieczne jest złożenie oświadczenia przez kupującego, w którym zezwala się na użycie narządzi mechanicznych (w szczególności pilarki spalinowej) przez osoby „posiadające stosowne umiejętności”. Prace przy samowyrobie drewna mają być prowadzone w zespole co najmniej 2-osobowym, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy osób pomagających ponosi kupujący drewno.
Poprawność stosowania przepisów BHP w czasie prac związanych z pozyskaniem drewna oceniana jest w czasie kontroli prac prowadzonych w terenie. Czyli można używać pilarki, nie wspomina się nic o uprawnieniach.


Podobnie jest w RDLP w Toruniu. Tam dyrekcja rekomendowała nadleśniczym zasady: Pozyskanie samowyrobem grubizny może dotyczyć wyłącznie drewna S4 i S3B, przy czym pozyskanie drewna S4 może mieć miejsce tylko wynikowo podczas pozyskiwania drewna małowymiarowego. Drewno S4 oraz S3B pozyskiwane samowyrobem może pochodzić jedynie z pozostałości drzewnych na danej powierzchni albo z drzew leżących, ściętych w trakcie zabiegu przez uprawnionego pracownika nadleśnictwa – pilarza, operatora harwestera – lub prowadzący pozyskanie ZUL.
Wspomniane powyżej „zasady” nie zabraniają osobom pozyskującym drewno w ramach „samowyrobu” używania pilarek oraz nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień drwala.


W Nadleśnictwie Zdrojowa Góra (RDLP w Pile) jeżeli zainteresowany zgłasza chęć pozyskania drewna pilarką, jest ona wpisana w rubryce „Rodzaj narzędzi” z adnotacją – używanie narzędzi na własną odpowiedzialność. Gdy osoba zainteresowana zgadza się z warunkami obowiązującymi dla samowyrobu, konieczne jest podpisanie w/w pozwolenia, na którym leśniczy wpisuje rodzaj narzędzi, których zainteresowany będzie używał w czasie pracy.


Także w większości nadleśnictw RDLP w Olsztynie dozwolone jest używanie pilarek w trakcie pozyskiwania drewna w ramach samowyrobu. Decyzję o tym podejmuje nadleśniczy. Osoba dokonująca samowyrobu nie musi posiadać uprawnień drwala. Wymagane jest jednak posiadanie środków ochrony indywidualnej.

W RDLP w Kośnie można ścinać wyłącznie drzewa o pierśnicy mniejszej od 7 cm, wyznaczone do usunięcia przez leśniczego lub uprawnionego pracownika nadleśnictwa. Zezwala się używać pilarki do tej czynności, ale tu jednak trzeba mieć wymagane uprawnienia do obsługi pilarki spalinowej.


W RDLP w Radomiu w ogóle nie jest dopuszczone używanie pilarek przy pozyskaniu drewna w ramach samowyrobu.

(...)

To jedynie fragment tekstu. Chcesz czytać całe teksty?  Zamów prenumeratę GAZETY LEŚNEJ!

WIĘCEJ

 

 
Dodano 13:28 28-06-2023


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama